Skip to content

Voorbehoud op (Update) Q & A fosfaatrechten over verhuur/lease

Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de overdracht van fosfaatrechten dat gevolgen kan hebben voor hieronder weergegeven Q & A. Berichtgeving hierover volgt.

Recent heeft de belastingdienst een aanvulling (versie 3.0) gepubliceerd over de fiscale gevolgen van verhuur of lease van fosfaatrechten. De aanvulling komt voort uit vragen die zich in de praktijk voordoen en die ter beantwoording aan de belastingdienst zijn voorgelegd. Lees meer

KIA en het samenwerkingsverband

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst, geschreven voor Edwin Sloot, lid van de Vaksectie Recht namens Flynth. Gepubliceerd in NO 22 aug. 2020.

Voor alle duidelijkheid ik heb het niet over het Zuid-Koreaanse automerk maar over de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek. De KIA is een fiscale investeringsfaciliteit (in de inkomsten- en vennootschapsbelasting) waardoor de ondernemer recht heeft op een aftrek op zijn winst. De omvang van de aftrek is afhankelijk van de hoogte van de investeringen in het (boek)jaar. Lees meer

Laatste ronde herziening omzetbelasting op gebruiksvee

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst, geschreven door Bert van den Kerkhof, voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB. Gepubliceerd in NO op 25 april 2020

Op 7 juni 2019 heeft de Hoge Raad de ondernemers die beroep in hadden gesteld tegen de afwijzing van hun verzoek om teruggaaf in verband met deĀ  herziening omzetbelasting op gebruiksvee in het gelijk gesteld. Deze uitspraak is voor de VLB en LTO aanleiding geweest om voor ondernemers die in verband met de afschaffing van de landbouwregeling nog aanspraken hadden op teruggaaf, tot een praktische afspraak te komen met de belastingdienst. Het gaat hierbij om de teruggaaf van de herzieningsomzetbelasting op melkkoeien, fokzeugen, melkgeiten en fokschapen. De werkafspraak die enige tijd op zich heeft laten wachten is onlangs door de belastingdienst gepubliceerd. Lees meer