Skip to content

GESCHILLENBESLECHTING IN DE LANDBOUW

De vierde netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de NVR, VvARA, VLB en VASN, zal
gehouden worden op woensdag 24 november 2021, met als thema:

GESCHILLENBESLECHTING IN DE LANDBOUW
Arbitrage, mediation of toch naar de rechter?
Geschillen in de familie: voorkomen of alternatief oplossen?
Hoe houden we de onteigening minnelijk?

Na een inlooplunch nemen deskundige sprekers je mee in het thema “Geschillenbeslechting in de landbouw”. Daarbij komt geschillenbeslechting aan de orde bij: samenwerkingen in familieverband, pacht, het agrarisch bestuursrecht en bij onteigening. Uiteraard komt ook casuïstiek aan de orde.

Tijdens deze nuttige én leerzame netwerkmiddag kunt u netwerken met de leden aangesloten bij één van onze organisaties. Zij zijn net als u dagelijks betrokken bij juridische zaken op het gebied van agrarisch recht. Zo komen wij tegemoet aan de wens van onze leden om elkaar gemakkelijker te kunnen vinden en kennis met elkaar te delen.
Ter afsluiting krijgt u een netwerkborrel aangeboden, waarin u de nieuwe inzichten kunt delen en verbindingen voor de toekomst kunt leggen.

PROGRAMMA

  • vanaf 12.30 uur : inlooplunch
  • 13.15 – 13.50 uur :Tea Mellema zal spreken over de geschillen in de familiesfeer
  • 13.50 – 14.25 uur : Henk Hofstee zal spreken over de geschillen in de pachtsfeer
  • 14.25 – 14.50 uur : pauze
  • 14.50 – 15.25 uur : Jacques Sluijsmans zal spreken over onteigening in relatie tot de stikstofproblematiek; dit onderdeel is mede geagendeerd vanwege de actualiteit: de mogelijke inzet van onteigening in het kader van de stikstofproblematiek.
  • 15.25 – 16:00 uur : Joan Naus zal spreken over de minnelijke fase in de onteigening
  • 16:00 – 16.45 uur : forumdiscussie
  • 16:45 uur : netwerkborrel onder het genot van een drankje en een hapje aangeboden door de NVR, de VvARA, de VASN en VLB.

Datum : 24 november 2021
Locatie : Fletcher Hotel De Wageningsche Berg te Wageningen
Kosten : € 250,- excl. btw
Studiepunten : NVR/VvARA/VASN/VLB 3 studiepunten

Zie hier voor het inschrijvingsformulier

De verenigingen zien uit naar uw komst!

mr. Bernadette Roos – van Diemen RB, secretaris VLB

Congres Stikstofstress, Dilemma’s en kansen voor de agrarische sector

Op 1 december 2021 organiseert de VLB een congres ter gelegenheid van het 95-jarig bestaat van de vereniging. Het overkoepelende thema van de dag is: ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’.

Programma              

Indeling programmaInloop, welkom, 2 tijdblokken met sprekers met daartussen een pauze en na afloop gelegenheid te netwerken.
Programma12.30   Inlooplunch 13.30   Start congres, opening door de dagvoorzitter 
13.35   Toespraak door Fou-Khan Tsang voorzitter bestuur VLB
13.40    Presentatie hooggeplaatst ambtenaar deskundig op het stikstofdossier
14.00    Presentatie Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland
14.30    Pauze
15.00    Presentaties over aspecten stikstofwetgeving vanuit drie vakgebieden:
           – Presentatie bedrijfskundige aspecten door Lubbert van Dellen
– Presentatie civiel- juridische aspecten door Jeroen Rheinfeld             
 – Presentatie fiscale aspecten door André Verduijn               
– Discussie en reactie van Bert van den Kerkhof op de presentaties     
– Informele afsluiting door Fou-Khan Tsang.
16.15     Toost uitbrengen op de vereniging en op Bert van den Kerkhof; 
gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de scheidend voorzitter Vaksectie Recht, en kennis te maken met zijn opvolger Robin Nijhuis en om te netwerken.
17.30     Afsluiting
SprekersFou-Khan Tsang, voorzitter bestuur VLB, bestuursvoorzitter Alfa
Hooggeplaatst ambtenaar deskundig op stikstofdossier (uitgenodigd)
Sjaak van der Tak, voorzitter LTO NL
Lubbert v. Dellen, bedrijfskundig adviseur, lid Vaksectie Agro Bedrijfskunde, lid vab
Jeroen Rheinfeld, bijzonder hoogleraar agrarisch recht RUG
André Verduijn, fiscaal jurist, lid Vaksectie Recht

Afscheid van Bert van den Kerkhof als voorzitter Vaksectie Recht VLB

Na drie decennia, waarvan twee decennia als voorzitter van de Vaksectie Recht, neemt de vereniging op 1 december afscheid van haar illuster lid. Mocht u een cadeau aan dhr. van den Kerkhof overwegen dan wordt en gift aan de coöperatie Land van Ons op prijs gesteld. VLB heeft daarvoor een tijdelijke rekening geopend:   NL 22 RABO 03 72 61 93 39 Land van Ons is een coöperatie die de landbouw wil helpen om doelstellingen op het gebied van natuur en biodiversiteit te verwezenlijken. Zie ook: www.landvanons.nl