Skip to content

Fiscale aandachtspunten bij schadevergoedingen hoogspanningsmasten

Bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst van 15 december 2018, auteur Patrick de Jong, lid Vaksectie Recht namens ABAB accountants en adviseurs

Recentelijk is er overeenstemming bereikt tussen de VLB en de Belastingdienst over de fiscale duiding van de vergoedingen die Tennet betaalt aan landbouwers. Tussen de vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ en de Belastingdienst is in het Platform Landbouw overleg gevoerd over de fiscale behandeling van diverse vergoedingen die TenneT betaalt aan landbouwers op wiens landbouwgrond elektriciteitsmasten worden geplaatst. Lees meer

Transformatie boerenerf: let op de vergunningen

V-focus, december 2018, interview van Geesje Rotgers met Bert van den Kerkhof en Renske van Eldik

Menig  agrarische ondernemer overweegt een tweede of derde tak. Geregeld gaat het om een nevenactiviteit  die uitgroeit tot een volwaardige bedrijfstak. Wanneer is er in fiscaal en/of juridisch opzicht sprake van een neventak? Die grens blijkt niet altijd duidelijk. Bert van den Kerkhof en Renske van Eldik worden soms te hulp geroepen als het te laat is: het bevoegde gezag heeft het nevenbedrijf inmiddels stil gelegd.  Lees meer

Besluit IB Winst Landbouwvraagstukken – update + reacties

23 november 2018/nr. 2018-15091 / Belastingdienst/Directie vaktechniek Belastingen/Brieven en Beleidsbesluiten
Gepubliceerd in de Staatscourant 2018, nr. 68647 op 6 december 2018.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid op het terrein van de fiscale behandeling van ondernemers in de agrarische sector geactualiseerd en samengevoegd.  Lees meer