Skip to content

Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting optimaal benutten na belangrijk arrest Hoge Raad

Tekst van het artikel waarvan de ingekorte versie is gepubliceerd in Nieuwe Oogst d.d. 16 december 2017, auteur Alies Visscher, lid Vaksectie Recht namens Countus

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van landbouwgrond vrijgesteld is van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Veel agrarische ondernemers hebben in de afgelopen jaren hun landbouwgronden geherwaardeerd met toepassing van de landbouwvrijstelling. Mocht in de toekomst de landbouwvrijstelling worden afgeschaft, dan is de toepassing van de landbouwvrijstelling tot de huidige marktwaarde van de grond in ieder geval veiliggesteld, zo is de achterliggende gedachte. Het belang hiervan is vaak enorm: Lees meer

Melkveehouders willen helderheid over fosfaatrechten

Betreft: door VLB bewerkte tekst. Brontekst van VLB-lid ABAB, gepubliceerd in Nieuwe Oogst d.d. 15 december 2017.

 

Melkveehouders willen helderheid over fosfaatrechten

Twee weken voordat fosfaatrechten verhandelbaar worden is er nog veel onduidelijkheid over de fiscale aspecten van fosfaatrechten. De melkveehouders zouden gebaat zijn bij duidelijkheid vooraf. Lees meer