Skip to content

Zonneweides en biologische leghennen

Content voor publicatie Nieuwe Oogst, geschreven door Edwin Sloot, lid van de Vaksectie Recht namens Flynth en stagiair Douwe Dijkstra. Gepubliceerd in NO op 18 januari 2020

Het plaatsen van zonneweides op landbouwgrond is een actueel thema. Bekende situaties zijn de zonneweides waaronder grazend vee loopt. De stemming heerst dat de landbouwvrijstelling geen toepassing kan vinden op de ondergrond van die panelen, omdat het vereiste van geheel of nagenoeg geheel gebruik in het kader van een landbouwbedrijf vooralsnog een te hoge horde zou zijn om te overkomen. Gelet op ontwikkelingen in de sector zou hierin weleens verandering kunnen komen.

Lees meer

Output overleg met Belastingdienst – Q & A fosfaatrechten aangevuld

Meer duidelijkheid over fosfaatrechten en afschrijving/lease/staking/stakingslijfrente

De Werkgroep fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij is onder voorzitterschap van Bert van den Kerkhof op 21 augustus 2019 bijeen geweest om over aanvullende vragen over fosfaatrechten af te stemmen. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat de tekst van de Vragen en Antwoorden van 6 april 2018 is aangepast en  aangevuld. Lees meer

Oordeel Hoge Raad over aanhorigheden leidt tot administratieve lastenverzwaring

P E R S B E R I C H T

Landbouwers mogen bedrijfsmiddelen zoals sleufsilo’s en mestsilo’s (‘aanhorigheden’) niet langer afschrijven tot op restwaarde. Zij moeten investeringen in sleufsilo’s en mestsilo’s op het boerenerf voortaan toerekenen aan de ligboxenstal en jongveestallen. Het gevolg hiervan is dat die investeringen moeten worden betrokken in de afschrijvingsbeperking die vanaf 1 januari 2007 geldt voor bedrijfsgebouwen. Dit volgt uit het arrest dat de Hoge Raad op 17 januari 2020 heeft gewezen in een door de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ aangespannen procedure tegen de Belastingdienst. Lees meer