Skip to content

Wat is de VLB?

De VLB is een vereniging die de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied behartigt voor haar leden ABAB, Alfa, Countus en Flynth.

De vereniging is opgericht op 4 april 1926. De naam van de vereniging is voluit: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’.

 

Structuur vereniging

De vijf leden van de VLB worden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door hun directies. Elk van de leden heeft één stem.

De Algemene Vergadering bepaalt het beleid, stelt de begroting en jaarrekening op en benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur en die van de vaksecties.

De Algemene Vergadering komt ten minste twee maal per jaar bijeen. Het bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de vereniging op basis van het door de Algemene Vergadering vastgestelde beleid en wordt daarin ondersteund door de secretaris van het bestuur.