Skip to content

VLB en schaken op twee borden

Betreft: Wetgevingsproces Wet afschaffing btw-landbouw regeling. De VLB  beoogt dat veehouders die overgaan naar de btw-regeling de btw op zelf gefokt vee kunnen herzien en wil dat bereiken: of via de lopende fiscale procedure of via een wettelijke overgangsregeling. 

Over de concept-tekst van het wetsvoorstel zijn door de VLB vragen gesteld. Die vragen zijn op 24 oktober jl. door de regering zodanig beantwoord dat de VLB erop heeft gereageerd. In de reactie (1) becijfert de VLB de administratiekosten voor een btw-boekhouding en (2) voorziet de VLB dat bij het gemis aan een eerlijke overgangsregeling de veehouders bezwaar ter behoud van rechten inzetten.    Lees meer

Uitspraak Hof Den Bosch kost veehouders veel geld

Uit Boerderij Vandaag 21 oktober 2017, berichtgeving door Eric Beukema met commentaar van Bert van den Kerkhof, voorzitter Vaksectie Recht van de VLB over uitspraak van Hof Den Bosch nr. 1600275

Volgens het Gerechtshof in Den Bosch hebben veehouders die niet onder de btw-landbouwregeling vallen geen recht op een gedeeltelijke teruggave van btw op aanfokkosten. Hiermee gaat het Hof lijnrecht in tegen een uitspraak van rechtbank Zeeland-West Brabant van begin 2016 die de tegenovergestelde conclusie trok. En met deze uitspraak stelt het Hof impliciet dat het opfokken van jongvee bij een ondernemer in de landbouwregeling niet vergelijkbaar is met het opfokken van jongvee bij een btw-ondernemer. Lees meer

Reactie VLB op wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

De VLB heeft d.d. 10 oktober jl. gereageerd op het wetsvoorstel over de afschaffing van de btw-landbouwregeling. Op vijf onderwerpen bepleit de VLB een aanpassing van het wetsvoorstel.

  1. De VLB bepleit dat de afschaffing van de landbouwregeling samenvalt met de invoering van de herziening omzetbelasting op kostbare diensten.
  2. De VLB bepleit dat de overgangsregeling (herziening van btw) ook geldt voor zelf opgefokt gebruiksvee.
  3. De VLB bepleit dat de overgangsregeling (herziening van btw) ook geldt voor vee dat met toepassing van de veehandelsregeling is aangekocht.
  4. De VLB voorziet een toename van administratieve lasten. Om de toename te voorkomen bepleit de VLB dat ondernemers met een afdracht van maximaal € 1.883 op jaarbasis, een jaaraangifte kunnen doen.
  5. De VLB bepleit dat de overgangsregeling rekening houdt met ondernemers met een mei-boekhouding.

De reactie is opgesteld namens de Vaksectie Recht van de VLB en aanreikt aan de woordvoerders belastingen van de Tweede Kamer.

mr. Bernadette Roos,

secretaris Vaksectie Recht VLB, tel. 073 5230412