Skip to content
Kringloopwijzer

Ketenpartijen passen voernormen fosfor aan 

LTO, NZO, VLB en Nevedi werken sinds 2011 samen aan een optimale benutting van mineralen op melkveebedrijven via de KringloopWijzer. Jaarlijks leggen ze de afspraken vast in de overeenkomst ‘Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringlooopWijzer’.  Per 1 januari 2021 is de forfornorm aangepast. Het bericht hierover treft u onderstaand aan.  Lees meer

KringloopTip | Mest scheiden voor een optimale bemesting

Het stikstofbodemoverschot in Nederland ligt ruim boven 100 kilogram per hectare, terwijl het fosfaatoverschot licht negatief is. Het is een uitdaging om het stikstofoverschot te verminderen en voor fosfaat een evenwichtsbemesting te realiseren. Een betere mestverdeling, door het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, kan hierbij helpen.

Lees meer