Skip to content

Elektronische uitwisseling

De vaksectie Elektronische uitwisseling van de VLB voorziet een toename van elektronische uitwisseling van informatie. De vaksectie stelt zich ten doel om de uitwisseling van gegevens in de ketens rondom en binnen de agrarische sector transparant en betrouwbaar te laten zijn alsmede om de uitwisseling met uitvragende partijen zoals de overheid, efficiƫnter te maken. Het uitgangspunt daarbij is dat de agrarisch ondernemer door middel van machtigingen kan bepalen welke partijen gebruik mogen maken van zijn informatie. De vaksectie volgt de ontwikkelingen nauwgezet en participeert actief daar waar nodig.

Leden Vaksectie Elektronische uitwisseling

Frido Affourtit
Voorzitter, ABAB

Arco van der Maas
Lid, Alfa

Kishan Lodhia
Lid, Flynth

Lubbert van Dellen
lid, Flynth

Henrieke Huisman
lid, Countus