Skip to content
foto1

Elektronische uitwisseling


De vaksectie Elektronische uitwisseling van de VLB voorziet een toename van elektronische uitwisseling van informatie. De vaksectie stelt zich ten doel om de uitwisseling van gegevens in de ketens rondom en binnen de agrarische sector transparant en betrouwbaar te laten zijn alsmede om de uitwisseling met uitvragende partijen zoals de overheid, efficiƫnter te maken.
Het uitgangspunt daarbij is dat de agrarisch ondernemer door middel van machtigingen kan bepalen welke partijen gebruik mogen maken van zijn informatie. De vaksectie volgt de ontwikkelingen nauwgezet en participeert actief daar waar nodig.

Leden Vaksectie Elektronische uitwisseling

Frido Affourtit

voorzitter ABAB

linkedin

Arco van der Maas

lid Alfa
linkedin

Eddie Meerveld

lid Flynth
linkedin

Lubbert van Dellen

lid Accon avm
linkedin

Peter van de Streek

lid Countus
linkedin