Skip to content

Normpercentages t.b.v. aangiften van nieuwkomers in de btw

Landbouwers die gebruik maakten van de Landbouwregeling zijn per 1 januari 2018 van regime gewisseld: van onbelast naar belast. In verband daarmee kunnen landbouwers aanspraak maken op aanvullende btw-aftrek op grond van de herzieningsregels. Over die herziening is een aantal praktische afspraken gemaakt met de branche in de zin dat er normpercentages voorraad dieren en voorraad agrarische producten zijn afgesproken. Lees meer

‘Blijvend grasland stimuleert biodiversiteit en houdt veel koolstof vast’

Het percentage blijvend grasland is een van de milieu-indicatoren die vermeld staan in het dashboard Milieu en Klimaat. Oud grasland heeft een hoog organisch stofgehalte en houdt daarmee veel koolstof vast, dat bij ploegen deels als CO2 de lucht in zou gaan. Melkveehouder Coen Hagoort uit Waarder, die ook deelneemt aan het project Koeien & Kansen, zit met zijn bedrijf in een veenweidegebied en heeft alleen maar percelen met blijvend grasland. ‘Als je het grasland gaat vernieuwen, pleeg je een aanslag op het organische stofgehalte. De truc is om je grasland optimaal te houden.’ Lees meer

VLB maakt praktische afspraken om btw herziening terug te kunnen vragen

Betreft: door VLB bewerkte tekst. Brontekst is geschreven door Bert van den Kerkhof en gepubliceerd op de website van VLB-lid ABAB d.d. 3 april 2018

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor de agrarisch ondernemer die tot die datum de btw-landbouwregeling gebruikmaakte heeft dit gevolgen. Zo ook voor de teruggaaf van btw die in het verleden is betaald. Die ondernemer kan btw terugvragen op onroerende en roerende zaken, voorraden en opfokkosten vee. Vereist is dat u dat in een keer doet. Om de teruggaaf te vergemakkelijken heeft de VLB hierover met de Belastingdienst afgestemd. Dit is uitgemond in praktische afspraken die al in de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2018 kunnen worden toegepast. Naar verwachting zal de Belastingdienst de normpercentages gaan publiceren. Lees meer