Skip to content

EDI-Circle van de VLB-kantoren gaat over in Datahub per 1 juli a.s.

Brontekst: Nieuwe Oogst 22 juni 2017, redacteur Mariska Bloemberg.

 De VLB kantoren werken binnen EDI-Circle al twaalf jaar met digitale facturen. Leveranciers van de boeren plaatsen hun facturen in een systeem dat gekoppeld is aan een VLB-kantoor waar de boer klant is. De facturen worden direct verwerkt in het boekhoudpakket dat het VLB-kantoor met zijn klanten gebruikt. De agrarische sector is een van de voorlopers op het gebied van digitaal factureren. In 2016 verwerkte EDI-Circle binnen ‘het systeem’ al 800.00 facturen afkomstig van 250 leveranciers en was te voorzien dat het aantal facturen en leveranciers fors zou toenemen. Om de voorsprong te behouden heeft EDI-Circle besloten deel uit te gaan maken van een groter geheel, de Coöperatie Datahub. Daarover meer. Lees meer

Reactie VLB op voorgenomen aanpassing btw uitvoeringsbeschikking – gevolgen gebruiksvee

Betreft: de reactie van de VLB d.d. 12 juni jl. gericht ttv het Ministerie van Financien, op de voorgestelde aanpassing van het btw uitvoeringsbesluit

Het Ministerie van Financiën wil de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 aanpassen om de herzieningsregeling die nu geldt voor investeringsgoederen ook in te voeren voor zogenaamde ‘kostbare diensten’. De internetconsultatie hierover is medio juni 2017 afgesloten en heeft 15 reacties opgeleverd. Hiertoe behoort ook de reactie van Vaksectie Recht van de VLB. De reactie is onderstaand in bewerkte vorm opgenomen. Lees meer

Revisie van bedrijfsopvolgingsregeling

Tekst van het artikel  geschreven door Bert van den Kerkhof en gepubliceerd in Nieuwe Oogst d.d. 10 juni 2017. Eerder gepubliceerd over dit onderwerp: http://vlb.nl/rekenmodule-bor-2016-gepubliceerd/

De VLB en LTO Nederland hebben overleg gehad met de belastingdienst over de waardebepaling bij bedrijfsovername. Dit heeft geleid tot afspraken die zijn verwerkt in een rekenmodule. Hierdoor is er duidelijkheid vooraf over de fiscale en financiële gevolgen van een bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Lees meer