Skip to content
sleufsilo's

Sleufsilo’s en mestsilo volgens Hof aanhorig aan ligboxen- en jongveestal

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 2 mei jl. uitspraak gedaan over de vraag of een mestsilo, sleufsilo’s en erfverharding aanhorigheden zijn in relatie tot bedrijfsgebouwen in een melkveehouderij. Het belang van de vraag zit in het afschrijvingspotentieel: als het geen aanhorigheden zijn, kunnen de activa tot de restwaarde worden afgeschreven. De VLB verdedigt dit standpunt.

Hof ‘s-Hertogenbosch volgt evenwel het standpunt van de inspecteur dat door de term aanhorigheden beslissend is of de bouwwerken ‘behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan’ het gebouw. De mestsilo, sleufsilo’s en erfverharding kunnen naar het oordeel van het Hof niet los worden gezien van het bedrijfsproces zodat deze bouwwerken kwalificeren als aanhorigheden. Als gevolg hiervan kan op deze bouwwerken op grond van artikel 3.30a Wet IB maar beperkt worden afgeschreven.

Het oordeel van het Hof is in de opvatting van de VLB onbegrijpelijk. De VLB overweegt om tegen de uitspraak cassatie bij de Hoge Raad in te stellen.

Tilburg, 6 mei 2019

mr. ing. H.J. van den Kerkhof,

Voorzitter Vaksectie Recht VLB

Lees meer over de procedure aanhorigheden:

 

 

2.boerderij op afstand bezien met zonnepanelen

Afschrijving gebouwen in de BV – bodem in zicht!

Basistekst van de publicatie in Nieuwe Oogst in maart 2019, geschreven door Arne de Beer, lid VLB Vaksectie Recht namens Alfa Accountants en Adviseurs

Bent u ondernemer in de BV? Dan heeft uw BV sinds begin dit jaar te maken met een fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen die in het eigen bedrijf worden gebruikt. Zo’n fiscale wijziging roept vragen op. Geldt de hogere bodemwaarde voor gebouwen ook voor mijn BV en zijn er ook uitzonderingen? Waar kan ik op letten als ik de fiscale pijn wil verzachten? Lees meer

Vfocus

“Landbouw is een speciale doelgroep voor de Belastingdienst”

Bewerkte tekst van het interview met Carola Soethoudt door Geesje Rotgers gepubliceerd in V-focus april 2019

Carola Soethoudt is plaatsvervangend directeur bij de Belastingdienst en is verantwoordelijk voor het dossier Landbouw. Ze is voorzitter van het overleg tussen LTO c.s. en de Belastingdienst, waar uitvoeringsvraagstukken op de agenda staan. Het overleg, in de wandelgangen beter bekend als het Platform Landbouw, vindt drie keer per jaar plaats.  De vereniging VLB neemt als partner van LTO deel aan het Platform Landbouw. Lees meer