Skip to content
logos netwerkverenigingen

Volg opleiding of module op gebied van agrarisch recht

Wil je je deskundigheid in het agrarisch recht vergroten? Wil je je kennis verdiepen op o.m. het gebied van pacht, kavelruil, natuurschoonwet, bedrijfsoverdracht, productierechten, agro-fiscaliteit? Wil je bouwen aan je netwerk van vakspecialisten?

Volg dan de opleiding tot agrarisch specialist in het notariaat, dit is de opleiding op het gebied van agrarisch recht.

De opleiding staat onder regie van de VASN, de vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat maar is opengesteld voor ‘zusterverenigingen’: verenigingen binnen het notariaat (KNB en SOMN), de advocatuur (VARA), de rentmeesters (NVR), de belastingadviseurs (VLB en RB).

De onderwerpen worden gedoceerd door specialisten binnen het vakgebied, waaronder André Verduijn vakspecialist agro-fiscaal recht en Hans Jansen, vakspecialist agro-notarieel recht.

De opleidingsdagen, zeven in het totaal, zijn in februari, maart en april 2020. Aan de opleiding worden door beroepsverenigingen PE-punten toegekend.

Ben je geïnteresseerd? In de brochure wordt de opleiding verder toegelicht.

De inschrijving is recent geopend.

Bernadette Roos – van Diemen

Secretaris VLB, tel. 073 5230412

lege varkensstal

Staken onderneming betekent niet altijd direct afrekenen

Content voor Nieuwe Oogst geschreven door Ellen Smit, lid van de Vaksectie Recht namens Countus

Ieder jaar stoppen meer dan 2.000 boeren met hun bedrijf en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst zal toenemen. Een stoppende boer krijgt met allerlei zaken te maken, waaronder de fiscale aspecten van de staking van zijn onderneming. Onderstaand wordt de vraag beantwoord op welk moment (jaar) de stoppende boer gehouden is af te rekenen over zijn bedrijfsmiddelen.  Lees meer

foto spelende koeien

BTW-ondernemer zonder bron van inkomen

Content van Bert van den Kerkhof, voorzitter Vaksectie Recht VLB tbv  de publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 17 augustus 2019

De belastingdienst geeft steeds duidelijkere signalen af dat zij de komende jaren het IB- ondernemerschap van landbouwers, veehouders en tuinbouwers tegen het licht wil houden: zijn belastingplichtigen die jaarlijks binnen hun bedrijf een negatief resultaat behalen nog ondernemer in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001?. De vraag die dan al snel aan de orde komt, is of het einde van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting ook het einde van het ondernemerschap voor de omzetbelasting betekent. Lees meer