Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Fiscale calamiteitenreserve voor landbouw

De minister van LNV heeft op 6 mei jl. aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het rapport dat door Wageningen Economic Research is opgesteld n.a.v. het onderzoek over een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw. De reserve zou schommelingen van het resultaat van boer en tuinder veroorzaakt door droogte, nattigheid en dierziekten dempen.

Het rapport is te herleiden naar een interview begin 2020 door De Boerderij met Bert van den Kerkhof, voorzitter Vaksectie Recht waarin Van den Kerkhof wijst op de mogelijkheid tot de invoering van een klimaatreserve binnen het EU-landbouwbeleid. Frankrijk, Denemarken en Ierland hebben speciale fiscale regelingen voor de landbouw. Naar aanleiding van het interview zijn Kamervragen gesteld, waarbij een motie van Jaco Geurts (CDA) is aangenomen ten gevolge waarvan de minister Schouten een onderzoek heeft ingesteld naar de mogelijkheden van fiscaal reserveren bij voornoemde calamiteiten.

Uit het onderzoek volgt onder meer dat voor een gedeelte van de agrarische bedrijven het effectief kan zijn om een reserve te vormen om in staat te zijn om grote inkomensdalingen op te vangen.

Spijtig is dat het Kabinet geen inhoudelijke reactie geeft op het rapport omdat het demissionair is.

  • zie hier voor de integrale tekst van het rapport
  • zie hier voor de Kamerbrief van Minister Schouten
  • zie hier voor het VLB-nieuwsbericht n.a.v. de Kamervragen door Jaco Geurts

Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht

Q & A fiscale aspecten saneringsregeling varkenshouderij

De saneringsregeling varkenshouderij is van 25 november 2019 tot aan 15 januari 2020 opengesteld geweest. Ongeveer 250 varkenshouders hebben zich voor de regeling aangemeld. Om vooraf duidelijkheid te krijgen over de fiscale aspecten van de regeling is op 9 oktober 2019 door het Platform Landbouw een werkgroep ingesteld. Onderstaand is de output van de werkgroep opgenomen. Lees meer

Agenda