Skip to content

Duurzame energie produceren als agrariër? Pak het slim aan!

Bewerkte tekst. Brontekst van de publicatie op de website van ABAB accountants en adviseurs, 27 november 2017. Auteur Bert van den Kerkhof, voorzitter Vaksectie Recht VLB

Nederland leent zich bij uitstek voor het plaatsen van windturbines. Steeds meer ondernemers die duurzame energie willen opwekken, ontdekken zonneparken als alternatief voor windturbines. Welke fiscale aspecten kunnen spelen? Lees meer

Noot bij afspraken over fosfaatwetgeving voor melkveehouders

betreft: noot van Arne de Beer, lid Vaksectie Recht namens Alfa Accountants en Adviseurs, gepubliceerd in NLFiscaal op 10 mei 2018.

LTO NL en VLB  enerzijds en de Belastingdienst, de Ministeries van LNV en Financiën anderzijds hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de fiscale gevolgen van de fosfaatregelingen. E.e.a. heeft geresulteerd in een document met 41 vragen en antwoorden. Arne de Beer vat de inhoud ervan in een noot samen. Hij concludeert dat de fiscale aspecten van de fosfaatregelingen uitvoerig vooraf zijn afgestemd, wat onnodige fiscale geschillen voorkomt. Over slechts enkele punten bestaat geen consensus. HIj is van mening dat partijen hiermee de agroadviespraktijk en de melkveehouders een grote dienst hebben bewezen.

_DSC7840

 

 

 

 

 

Arne de Beer

 

Lees ook: Output Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij – integrale tekst Q & A

 

VLB bepleit dat landbouwer altijd een vrije keuzemogelijkheid btw houdt

Reactie VLB op internetconsultatie omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB)

De vereniging VLB, Vaksectie Recht, heeft op 13 april jl. gereageerd op de voorgestelde modernisering van de kleine ondernemersregeling (KOR). Op twee onderdelen behoeft het wetsvoorstel aanpassing ten behoeve van de agrarische ondernemers, zo volgt uit het schrijven. De vereniging VLB bepleit dat (1) de agrarisch ondernemer altijd een vrije keuze houdt om al dan niet te opteren voor de OVOB. En verder bepleit de vereniging VLB (2) de mogelijkheid tot het doen van een jaaraangifte in plaats van de kwartaalaangifte voor de omzetbelasting. Onderstaand de integrale tekst van de reactie van de vereniging VLB. Lees meer