Skip to content

Gecombineerde opgave 2023: een onhaalbare opgave?!

Inmiddels zit de eerste maand voor het invullen van de Gecombineerde opgave erop. De indieningsperiode loopt in principe tot en met 15 mei. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is erg ingewikkeld en heeft tot de nodige veranderingen in de opgave geleid. Vooral het registreren van percelen, landschapselementen en bufferstroken kost fors meer tijd. Daar komen bij de regelmatige storingen en traagheid in de applicaties. De Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) maakt zich grote zorgen over de uitvoering, en pleit daarom voor verruiming in het aanvraagproces.

De bedrijfsadviseurs van ABAB, Alfa, Countus en Flynth, gezamenlijk vertegenwoordigd in de VLB, zetten zich al vele jaren in voor agrarische klanten bij het voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit het GLB en de mestwetgeving. Met de invoering van een nieuw GLB en de uitvoering van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt de sector dit jaar geconfronteerd met een grote hoeveelheid aan complexe regelgeving en met veel aanpassingen bij de uitvoering daarvan.


Onzekerheid en onduidelijkheid

De late afronding van het GLB-NSP en de trage besluitvorming rondom de derogatiebeschikking heeft geleid tot aanvullende wijzigingen in regelgeving, en daardoor gezorgd voor een beperkte tijd in de voorbereiding. De ontwikkeling van het nieuwe GLB heeft jaren geduurd, terwijl de feitelijke uitvoering nu in een periode van 3,5 maand – tussen 1 februari en 15 mei – moet gebeuren. Ook nu, ten tijde van de Gecombineerde opgave, heerst er nog altijd enorm veel onzekerheid en onduidelijkheid bij agrarisch ondernemers en hun adviseurs.

Overvol

Waar tot vorig jaar uiteenlopende adviseurs hun klanten nog konden helpen bij het verzorgen van de Gecombineerde Opgave, zien we dat meerdere partijen de keus hebben gemaakt om deze dienstverlening te stoppen, door de fors toegenomen tijdsbesteding, grote complexiteit en bijbehorende risico’s. Een deel van de landbouwers die de opgave altijd zelf deed, lukt het dit jaar gewoonweg niet. Gevolg is dat veel meer ondernemers bij de VLB-kantoren aankloppen, terwijl zij tot 15 mei al meer dan overvol zitten.

Brandbrief aan de minister

Minister Adema is zich bewust van de verwarring en onrust bij de ondernemers en heeft eerder aangegeven de signalen van boeren en sectororganisaties op te pakken. Hij ziet 2023 als leerjaar en wil met de sector kijken naar goede oplossingen in situaties waarin de te late bekendmaking van de voorwaarden, de complexe samenhang van regels, of onjuiste registratie in RVO-systemen voor niet-nakoming zouden kunnen zorgen. In een brandbrief aan de minister heeft de VLB haar zorgen geuit en diverse aanbevelingen gedaan.

Voorstellen voor verruiming

De enige mogelijkheid om meer agro-ondernemers te kunnen ondersteunen, is het op zeer korte termijn doorvoeren van een forse beperking van zaken die al voor 15 mei in de Gecombineerde Opgave moeten worden meegenomen en een aanzienlijke verlenging van de opgaveperiode. De VLB doet de volgende voorstellen:

• Zet maximaal in op goed werkende applicaties Mijn percelen en Gecombineerde opgave.

• Zorg voor een optimale informatievoorziening en ondersteuning aan landbouwers en adviseurs, met voldoende capaciteit van RVO.

• Laat landbouwers uiterlijk 15 mei opgave doen van hun bouwplan en de deelnamemelding voor de basispremie en de ecopremie.

• Sta landbouwers toe om na 15 mei, tot uiterlijk 30 november 2023, een exacte opgave te doen van de feitelijke oppervlakte, inclusief landschapselementen en bufferstroken.

• Bied landbouwers de mogelijkheid om tot 30 november 2023 opgave te doen van uitgevoerde eco-activiteiten, ook activiteiten die niet eerder zijn aangemeld.

• Maak bij de uitbetaling van de GLB-subsidies gebruik van voorschotbetalingen.

• Pas ruime coulance toe bij administratieve fouten in het aanvraagproces en opgegeven oppervlakten voor zowel GLB als mest.

Jeroen van den Hengel, lid VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde namens Alfa

Beroepsopleiding tot agrarisch specialist

VASN, de Vereniging voor agrarische specialisten in het notariaat organiseert in de tweede helft van 2023 de opleiding tot agrarisch specialist in het notariaat. Ben je geïnteresseerd in #agro, ben je #jurist en wil je je verder bekwamen in de advisering van boeren v.w.b. agrarisch recht, dan is dit de opleiding die je zoekt.

De opleiding staat open voor medewerkers werkzaam bij de VLB-kantoren. Drie modules worden verzorgd door twee fiscalisten werkzaam bij VLB-kantoren: Andre Verduijn (Countus) verzorgt samen met dhr. Jansen de module ‘Inleiding in het Agrarische Recht’ en Edwin Sloot (Flynth) verzorgt de modules ‘WBR en bedrijfopvolgingsfaciliteiten’ en ‘IB, BTW, Vpb’. De heren zijn beiden lid van de Vaksectie Recht van de VLB. De opleiding is opgebouwd uit 9 cursusdagen, waarvan vijf dagen fysiek en vier dagdelen via Teams. Onder voorwaarden zijn ook losse modules te volgen.

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Lees dan de brochure. Zie hier.

Wil je je inschrijven voor de opleiding of voor een losse module? Gebruik dit inschrijvingsformulier.

Zie onderstaand voor het lesprogramma, de data en docenten.

Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht VLB