Skip to content

De vijf grootste misverstanden over Horizontaal Toezicht

Publicatie in het Land en TuinbouwBulletin (LTB) van Wolters Kluwer d.d. 2 mei 2017 door Fons Overwater, voorzitter Werkgroep Horizontaal Toezicht VLB

In 2005 voerde de belastingdienst een nieuw toezichtsysteem in genaamd horizontaal toezicht (HT). Van den Kerkhof schreef in LTB eerder een overzichtsartikel over HT (LTB 2013/45). Er bestaan twee varianten van HT. Eén voor grote ondernemingen die rechtstreeks een HT-convenant met de belastingdienst sluiten en één voor gekwalificeerde fiscaal dienstverleners (FD’s) die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij de belastingdienst voor HT kunnen aanmelden. Dit artikel gaat over de variant van HT dat via een FD loopt. Hoewel er inmiddels bijna 150.000 ondernemingen in het MKB via een FD zijn aangemeld voor HT, bestaan er nog steeds veel misverstanden over. Misverstanden die zeker niet alleen aanwezig zijn bij het grote publiek maar ook in de politiek en in de media. En zelfs bij FD’s die niet meedoen met HT. Dit artikel hoopt een bijdrage te leveren aan het wegnemen van vijf van de grootste misverstanden. Lees meer

Fiscus kan verbredingstak aanmerken als nieuwe onderneming

Interview door Geesje Rotgers met Wim Overtoom, gepubliceerd in V-focus, juni 2017

Veel agrarische ondernemers proberen hun inkomen aan te vullen door hun bedrijf te verbreden met bijvoorbeeld activiteiten als een boerderijcamping, kinderopvang, een windmolen of een golfterrein of iets dergelijks. Sommige ‘bedrijfsverbreders’ kwamen echter voor onaangename verrassingen te staan toen de fiscus de neventak aanmerkte als de opstart van een nieuw bedrijf. Dat kan nogal wat financiële consequenties hebben. Lees meer

Rekenmodule BOR 2016 gepubliceerd

De rekenmodule bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) 2016 is op 4 mei jl. gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Opmerkelijk is dat de rekenmodule niet is te vinden op de landingspagina landbouw (belastingdienst.nl/landbouw), maar elders op de website is geplaatst.

 

Vindplaats rekenmodule

De BOR rekenmodule 2016 is te vinden aldus:

url:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/waarde_going_concern_vanaf_2016/

of zoeken op de website van de Belastingdienst met de trefwoorden: rekenmodule waarde going concern 2016

 

Back-up

Bij de praktische toepassing van de rekenmodule 2016 valt op dat de rekenmodule nogal gebruiksonvriendelijk is. Bij de bedragen moet steeds een bedrag worden ingevuld, ook al is dat ‘0’. Verder onderbreekt een toelichting, zo ook op de verschillen t.o.v. voorgaande jaren. Omdat de rekenmodule ingrijpend is gewijzigd zou een toelichting door de belastingdienst voor de hand hebben gelegen.

Voor zolang de toelichting er nog niet is kunnen vragen worden voorgelegd aan de Belastingdienst, dhr. Hans Ek, email: w.j.ek@belastingdienst.nl.

 

VLB-initiatief

De Vaksectie Recht  van de VLB is gesprekspartner geweest bij het overleg met Belastingdienst/Ministerie van Financiën bij de totstandkoming van de Bedrijfsopvolgingsregeling Landbouw en de normen die ten grondslag liggen aan de rekenmodule 2016. De implementatie van de rekenmodule op de website van de Belastingdienst heeft lang geduurd. Nu de rekentool is gepubliceerd kunnen de VLB-kantoren de aangiften schenkbelasting 2016 voor hun klanten/ondernemers gaan regelen. Om dat goed en zonder verder oponthoud te doen zal de VLB haar eigen medewerkers voorzien van de daartoe benodigde informatie.

 Zwolle, 5 mei 2017, update 18 mei