Skip to content
enkele koe op stal

Laatste ronde herziening omzetbelasting op gebruiksvee

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst, geschreven door Bert van den Kerkhof, voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB. Gepubliceerd in NO op 25 april 2020

Op 7 juni 2019 heeft de Hoge Raad de ondernemers die beroep in hadden gesteld tegen de afwijzing van hun verzoek om teruggaaf in verband met de  herziening omzetbelasting op gebruiksvee in het gelijk gesteld. Deze uitspraak is voor de VLB en LTO aanleiding geweest om voor ondernemers die in verband met de afschaffing van de landbouwregeling nog aanspraken hadden op teruggaaf, tot een praktische afspraak te komen met de belastingdienst. Het gaat hierbij om de teruggaaf van de herzieningsomzetbelasting op melkkoeien, fokzeugen, melkgeiten en fokschapen. De werkafspraak die enige tijd op zich heeft laten wachten is onlangs door de belastingdienst gepubliceerd. Lees meer

kalveren in weide

VLB en LTO NL: Alsnog BTW-teruggaaf voor veehouders na afschaffing BTW-landbouwregeling

 

 

 

 

 

 

Het Ministerie van Financiën is bereid om veehouders, die gebruik maakten van de BTW-landbouwregeling en per 1 januari 2018 verplicht in de BTW-regeling moesten, alsnog de mogelijkheid te bieden om de BTW op opfokkosten van jongvee terug te vragen. De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 beslist dat (landbouw)ondernemers deze BTW alsnog kunnen terugvragen op het moment dat het jongvee als melkvee in gebruik wordt genomen. Door de inzet van de VLB en LTO Nederland kan dit betrokken veehouders gemiddeld een bedrag opleveren van ongeveer 800 euro. Lees meer

zonneweides met leghennen

Zonneweides en biologische leghennen

Content voor publicatie Nieuwe Oogst, geschreven door Edwin Sloot, lid van de Vaksectie Recht namens Flynth en stagiair Douwe Dijkstra. Gepubliceerd in NO op 18 januari 2020

Het plaatsen van zonneweides op landbouwgrond is een actueel thema. Bekende situaties zijn de zonneweides waaronder grazend vee loopt. De stemming heerst dat de landbouwvrijstelling geen toepassing kan vinden op de ondergrond van die panelen, omdat het vereiste van geheel of nagenoeg geheel gebruik in het kader van een landbouwbedrijf vooralsnog een te hoge horde zou zijn om te overkomen. Gelet op ontwikkelingen in de sector zou hierin weleens verandering kunnen komen.

Lees meer