Skip to content
 • Prinsjesdag 2023: fiscale wijzigingen voor agro-ondernemers
  Welke fiscale wijzigingen komen eraan? Ellen Smit en Gieljan Grotenhuis informeren de agrarische ondernemer over de meest in het oog springende veranderingen.
 • VLB zoekt naar oplossingen voor eisen data zorglandbouw
  Door de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) moeten alle zorgaanbieders (en dus ook zorgboerderijen) vanaf boekjaar 2022 hun financiële jaarverantwoording publiceren. De deadline is 1 juni van het opvolgend jaar.
 • VLB Inspiratiesessie 2023
  “Wat is het perspectief van de landbouw in de gebiedsgerichte processen?”
 • Vragen en antwoorden fiscale gevolgen LBV en LBVplus gepubliceerd
  Vragen & Antwoorden fiscale gevolgen LBV en LBVplus zijn gepubliceerd. Doel ervan is vooraf duidelijkheid te geven aan de veehouder over de fiscale en daarmee ook over de financiële gevolgen van deelname. Over veel Vragen & Antwoorden is consensus, maar daar waar geen consensus is, zal dit in de praktijk tot pijnpunten kunnen leiden. Lees meer:
 • Save The Date | 27 september 2023 | VLB-inspiratiesessie!
  Save The Date | 27 september 2023 | VLB-inspiratiesessie! Jaarlijks wordt door de VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde een inspiratiesessie georganiseerd voor medewerkers van de leden van VLB-kantoren. Met als doel om als adviseurs geïnspireerd te raken rond een thema dat aansluit bij de actualiteit of trend in de agrarische sector. Én uiteraard ook betrokkenheid kent en/of invloed heeft op het (toekomstige) werk van de adviseurs. Woensdag 27 september, 15.30-20.30 uur staat de VLB-Inspiratiesessie 2023 gepland met het volgende thema: “Kaders voor de voortzettende agrarische ondernemer in de veehouderij”
 • Inspiratieochtend Natuurinclusieve landbouw voor erfbetreders
  Inspiratieochtend Natuurinclusieve landbouw voor erfbetreders Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs.Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs.
 • Netwerkbijeenkomst verenigingen agrarisch recht
  Uitnodiging voor vijfde editie van de netwerkbijeenkomst georganiseerd door de agrarische verenigingen. In 2023 is het thema ‘de gebiedsgerichte aanpak integraal’. Aanmelden m.b.v. het aanmeldingsformulier.
 • Boer zonder bron heeft de aandacht van de belastinginspecteur
  Bij de belastingdienst zijn de ogen gericht op de kleine verlieslatende onderneming. Hoe kan de landbouwer voorsorteren op de staking die komen gaat?
 • Kan de melkveehouder de BV in zonder gekort te worden op zijn fosfaatrechten?
  Een uitspraak van het CBb eind februari 2023 geeft het antwoord op die vraag.
 • Gecombineerde opgave 2023: een onhaalbare opgave?!
  Het nieuwe GLB is erg ingewikkeld. Dit leidt er met andere oorzaken toe dat het invullen van de Gecombineerde Opgave bovengemiddeld arbeidsintensief is. De VLB heeft aan minister Adema voorstellen gedaan om doelen haalbaar te maken.
 • Beroepsopleiding tot agrarisch specialist
  Werk je bij een VLB-kantoor, adviseer je melkveehouders, ben je jurist en wil je je verder bekwamen in het agrarisch recht om je klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. De beroepsopleiding tot agrarisch specialist van de VASN is dan een inkopper.
 • De transitie van het landbouwgebied vanuit verschillende perspectieven
  Leg de netwerkbijeenkomst van de agrarische verenigingen op woensdagmiddag 31 mei vast in de agenda.
 • Telt u nog mee voor de MDV?
  De Milieulijst biedt ook in 2023 weer voordelen voor agrarisch ondernemers. Nico van der Ende bespreekt de in het oog springende veranderingen m.i.v. 2023.
 • Q & A fiscale aspecten stikstofrechten
  De vragen en antwoorden over fiscale aspecten stikstofrechten zijn gepubliceerd. De Q & A hebben betrekking op de eerste opkoopregeling piekbelasters rondom Natura200 gebieden maar is maatgevend voor de opkoopregelingen LBV en LBV-plus die in april gepubliceerd gaan worden en daarom van groot belang voor de veehouders in Nederland, hun adviseurs en de Belastingdienst.
 • Fiscale druk? Sneller afschrijven in 2023!
  Op de valreep van 2022 is er een nieuwe regeling voor willekeurige afschrijvingen in 2023 bekend gemaakt. Deze nieuwe regeling die onderstaand wordt besproken door Ytzen Dijkstra, lijkt erg veel op ‘crisismaatregelen’ zoals die eerder gold.
 • ‘Ommekeer bij verhuur en lease van fosfaatrechten’
  De Hoge Raad heeft in een rechtszaak bepaald dat fosfaatrechten door registratie bij RVO overgedragen worden, zonder dat daarvoor een geldige titel vereist is. Robin Nijhuis, voorzitter van de Vaksectie Recht roept de vraag op wat de fiscale gevolgen van die uitspraak zijn.
 • Uitreiking Certificaten BBA-IV cursus
  Maandag 9 januari jl. vond de uitreiking van de certificaten van de VLB Basiscursus Bedrijfsadvies, BBA-IV bij Alfa in Wageningen plaats. Na een interessante inleiding van de heer Teus van Tuijl van de Rabobank, reikte de voorzitter van de VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde Hans de Bie aan 9 deelnemers de certificaten uit. De bijeenkomst werd   Lees meer
 • VLB reageert op wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen
  De VLB heeft met juristen en fiscalisten die werkzaam zijn in de agro-adviespraktijk de wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen bestudeerd en heeft hierop gereageerd in het kader van de internetconsultatie. De VLB voorziet dat als de wetsvoorstellen wet worden dit tot grote problemen gaat leiden.
 • Matigen belastingdruk
  Veel melkveehouders voorzien dat zij 2022 met een goed bedrijfsresultaat gaan afsluiten. Dit roept de vraag op welke mogelijkheden er nog zijn om de heffing van inkomstenbelasting te matigen. In het artikel informeren we u over mogelijkheden om de winst uit onderneming te verminderen.
 • VLB-inspiratiesessie ‘CO2, van beleid naar praktijk’
  Woensdag 28 september vond in de Eemlandhoeve de VLB-inspiratiesessie ‘C02, van beleid naar praktijk’ plaats. In dit event deden adviseurs inspiratie op over een onderwerp dat aansluit bij een actualiteit of trend. Dit jaar was dat de carbon footprint. In goed Nederlands; onze koolstof of CO2 voetafdruk. Hoe krijgt het verminderen van de CO2 uitstoot   Lees meer