Skip to content
 • Uitreiking Certificaten BBA-IV cursus
  Maandag 9 januari vond de uitreiking van de certificaten van de VLB Basiscursus Bedrijfsadvies, BBA-IV bij Alfa in Wageningen plaats. Na een interessante inleiding van de heer Teus van Tuijl van de Rabobank, reikte de voorzitter van de VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde Hans de Bie aan 9 deelnemers de certificaten uit. De bijeenkomst werd afgesloten   Lees meer
 • VLB reageert op wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen
  De VLB heeft met juristen en fiscalisten die werkzaam zijn in de agro-adviespraktijk de wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen bestudeerd en heeft hierop gereageerd in het kader van de internetconsultatie. De VLB voorziet dat als de wetsvoorstellen wet worden dit tot grote problemen gaat leiden.
 • Matigen belastingdruk
  Veel melkveehouders voorzien dat zij 2022 met een goed bedrijfsresultaat gaan afsluiten. Dit roept de vraag op welke mogelijkheden er nog zijn om de heffing van inkomstenbelasting te matigen. In het artikel informeren we u over mogelijkheden om de winst uit onderneming te verminderen.
 • VLB-inspiratiesessie ‘CO2, van beleid naar praktijk’
  Woensdag 28 september vond in de Eemlandhoeve de VLB-inspiratiesessie ‘C02, van beleid naar praktijk’ plaats. In dit event deden adviseurs inspiratie op over een onderwerp dat aansluit bij een actualiteit of trend. Dit jaar was dat de carbon footprint. In goed Nederlands; onze koolstof of CO2 voetafdruk. Hoe krijgt het verminderen van de CO2 uitstoot   Lees meer
 • 25 jaar VLB-RVO-overleg
  Donderdag 22 september was er voor het eerst sinds 2 jaar weer een fysieke bijeenkomst van het VLB-RVO overleg. Alle actuele onderwerpen werden besproken. Er werd ook gevierd dat het VLB-RVO-overleg al 25 jaar plaatsvindt. Eén deelnemer neemt al 25 jaar deel aan dit overleg en deelde ervaringen en anekdotes die hem bijgebleven zijn uit   Lees meer
 • Belastingwijzigingen 2023 – impact voor de landbouw?
  Op de derde dinsdag van september verscheen het Belastingplan 2023. Arne de Beer beantwoordt de vraag met welke wijzigingen de agrarische ondernemer in de inkomstenbelasting te maken kan krijgen.
 • Het einde van belastingvoordeel door afschaffing van de middelingsregeling
  Zoals het er nu naar uitziet is 2022-2024 de laatste periode waarin de middelingsregeling kan worden toegepast. De regering denkt erover om de regeling af te schaffen.
 • Ledencertificaten Friesland Campina
  Iedere ondernemer, die in 2022 nog beschikt over ledencertificaten Friesland Campina, zal in 2022 een weloverwogen beslissing moeten nemen om wel of niet de ledencertificaten om te zetten in ledenobligaties vast. Bij het omzetten van de ledencertificaten in 2022 kan voor de belaste winst nog belastinguitstel worden verkregen; bij omzetten in 2023 kan dat niet meer.
 • Verhoging overdrachtsbelasting
  De laatste jaren zijn de tarieven voor de overdrachtsbelasting meerdere keren gewijzigd. En voor 1 januari 2023 is weer een wijziging aangekondigd. Deze wijzigingen zijn ook van belang voor agrarische ondernemers.
 • Fiscaliteiten Ledenfinanciering FrieslandCampina, Q & A
  FrieslandCampina (FRC) heeft met ingang van 1 januari 2022 haar beleid met betrekking tot de ledenfinanciering gewijzigd. De VLB heeft binnen het Platform Landbouw aandacht gevraagd voor de fiscale aspecten. Dit heeft geresulteerd in ‘Vragen en Antwoorden aanpassingen ledenfinanciering FrieslandCampina’. De Q & A heeft de belastingdienst in juli 2022 voor publicatie vrijgegeven.
 • Liggen de cijfers van zorglandbouwers volgend jaar volledig op straat?
  Door de nieuwe regels vallen agrarische bedrijven met een zorgtak sneller onder de plicht om de cijfers openbaar te maken. Zoek tijdig naar een oplossing als u dit wilt voorkomen.
 • Wie beschermt de habitat voor de agrarische ondernemer?
  Het woord aan Bert van den Kerkhof aan het slot van het VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Centraal in het eerste deel van het betoog staat de positie van de agrarische ondernemer in de transitie van de landbouw.
 • VLB-reactie fiscalisten op consultatie MGA-2
  VLB Vaksectie Recht heeft gereageerd op de consultatie Maatregel Gericht Aankoop en beëindiging veehouderijen -tweede tranche (MGA-2). De reactie van de vaksectie op de regeling en de toelichting is hieronder opgenomen.
 • VLB-reactie juristen op consultatie MGA-2
  De VLB agro-juristen hebben gereageerd op de consultatie Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen tweede tranche (MGA-2) Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting op de regeling opgenomen.
 • VLB-reactie bedrijfskundigen op consultatie MGA-2
  De Vaksectie Agro Bedrijfskunde heeft gereageerd op de consultatie Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen – tweede tranche. De reactie van de vaksectie op de regeling is hieronder.
 • VLB-reactie fiscalisten op internetconsultatie LBV
  VLB Vaksectie Recht heeft gereageerd op de consultatie Landelijke beëindigingsvergoeding veehouderijlocaties (LBV). Onderstaand is de reactie op de regeling opgenomen.
 • VLB-reactie juristen op internetconsultatie LBV
  De VLB-juristen hebben gereageerd op de consultatie Landelijke beëindigingsvergoeding veehouderijlocaties (LBV). Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting opgenomen.
 • VLB-reactie bedrijfskundigen op internetconsultatie LBV
  VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde onder voorzitterschap van Hans de Bie heeft gereageerd op de consultatie LBV. Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting opgenomen.
 • Presentaties VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’
  De VLB vierde op 3 juni jl. haar 95 jarig bestaan met het congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Het thema werd door de sprekers ter hand genomen en ingevuld. Onderstaand treft u de link aan waarmee u de presentaties kunt downloaden.
 • Wat merkt de landbouw van fiscale maatregelen regeerakkoord?
  Welke plannen heeft Rutte 4 naast stikstofplannen? Lees hieronder over de belastingmaatregelen die de agrarische ondernemer kan verwachten.