Skip to content
 • VLB-inspiratiesessie ‘CO2, van beleid naar praktijk’
  Woensdag 28 september vond in de Eemlandhoeve de VLB-inspiratiesessie ‘C02, van beleid naar praktijk’ plaats. In dit event deden adviseurs inspiratie op over een onderwerp dat aansluit bij een actualiteit of trend. Dit jaar was dat de carbon footprint. In goed Nederlands; onze koolstof of CO2 voetafdruk. Hoe krijgt het verminderen van de CO2 uitstoot   Lees meer
 • 25 jaar VLB-RVO-overleg
  Donderdag 22 september was er voor het eerst sinds 2 jaar weer een fysieke bijeenkomst van het VLB-RVO overleg. Alle actuele onderwerpen werden besproken. Er werd ook gevierd dat het VLB-RVO-overleg al 25 jaar plaatsvindt. Eén deelnemer neemt al 25 jaar deel aan dit overleg en deelde ervaringen en anekdotes die hem bijgebleven zijn uit   Lees meer
 • Het einde van belastingvoordeel door afschaffing van de middelingsregeling
  Zoals het er nu naar uitziet is 2022-2024 de laatste periode waarin de middelingsregeling kan worden toegepast. De regering denkt erover om de regeling af te schaffen.
 • Verhoging overdrachtsbelasting
  De laatste jaren zijn de tarieven voor de overdrachtsbelasting meerdere keren gewijzigd. En voor 1 januari 2023 is weer een wijziging aangekondigd. Deze wijzigingen zijn ook van belang voor agrarische ondernemers.
 • Fiscaliteiten Ledenfinanciering FrieslandCampina, Q & A
  FrieslandCampina (FRC) heeft met ingang van 1 januari 2022 haar beleid met betrekking tot de ledenfinanciering gewijzigd. De VLB heeft binnen het Platform Landbouw aandacht gevraagd voor de fiscale aspecten. Dit heeft geresulteerd in ‘Vragen en Antwoorden aanpassingen ledenfinanciering FrieslandCampina’. De Q & A heeft de belastingdienst in juli 2022 voor publicatie vrijgegeven.
 • Liggen de cijfers van zorglandbouwers volgend jaar volledig op straat?
  Door de nieuwe regels vallen agrarische bedrijven met een zorgtak sneller onder de plicht om de cijfers openbaar te maken. Zoek tijdig naar een oplossing als u dit wilt voorkomen.
 • Wie beschermt de habitat voor de agrarische ondernemer?
  Het woord aan Bert van den Kerkhof aan het slot van het VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Centraal in het eerste deel van het betoog staat de positie van de agrarische ondernemer in de transitie van de landbouw.
 • VLB-reactie fiscalisten op consultatie MGA-2
  VLB Vaksectie Recht heeft gereageerd op de consultatie Maatregel Gericht Aankoop en beëindiging veehouderijen -tweede tranche (MGA-2). De reactie van de vaksectie op de regeling en de toelichting is hieronder opgenomen.
 • VLB-reactie juristen op consultatie MGA-2
  De VLB agro-juristen hebben gereageerd op de consultatie Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen tweede tranche (MGA-2) Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting op de regeling opgenomen.
 • VLB-reactie bedrijfskundigen op consultatie MGA-2
  De Vaksectie Agro Bedrijfskunde heeft gereageerd op de consultatie Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen – tweede tranche. De reactie van de vaksectie op de regeling is hieronder.
 • VLB-reactie fiscalisten op internetconsultatie LBV
  VLB Vaksectie Recht heeft gereageerd op de consultatie Landelijke beëindigingsvergoeding veehouderijlocaties (LBV). Onderstaand is de reactie op de regeling opgenomen.
 • VLB-reactie juristen op internetconsultatie LBV
  De VLB-juristen hebben gereageerd op de consultatie Landelijke beëindigingsvergoeding veehouderijlocaties (LBV). Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting opgenomen.
 • VLB-reactie bedrijfskundigen op internetconsultatie LBV
  VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde onder voorzitterschap van Hans de Bie heeft gereageerd op de consultatie LBV. Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting opgenomen.
 • Presentaties VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’
  De VLB vierde op 3 juni jl. haar 95 jarig bestaan met het congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Het thema werd door de sprekers ter hand genomen en ingevuld. Onderstaand treft u de link aan waarmee u de presentaties kunt downloaden.
 • Wat merkt de landbouw van fiscale maatregelen regeerakkoord?
  Welke plannen heeft Rutte 4 naast stikstofplannen? Lees hieronder over de belastingmaatregelen die de agrarische ondernemer kan verwachten.
 • Congres VLB 95 jaar
  Op 3 juni viert de VLB haar 95 jarig bestaan met een congres met als thema ‘Stikstofstress, Dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Informatie over het programma, de parkeergelegenheid bij de SER is hierin opgenomen.
 • ‘Soms kan een UBO niet worden ingeschreven’
  Veel organisaties en bedrijven moeten voor 27 maart bij de Kamer van Koophandel (KvK) aangeven wie het in hun organisatie voor het zeggen heeft en wie eigenaar is. Maar voor sommige personenvennootschappen is het onmogelijk om de inschrijving in het zogeheten UBO-register volledig goed te doen. Fiscaal jurist Ellen Smit van Countus en lid van de VLB-vaksectie recht, legt uit waarom.
 • Waar op letten bij de Gecombineerde opgave 2022?
  De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarische ondernemers. Het is nodig om betalingsrechten aan te vragen. Hoewel er weinig veranderingen. Ook dit jaar is het opnieuw goed opletten bij het doen van de opgave. De VLB heeft de belangrijkste aandachtspunten hieronder op een rij gezet.
 • Intensieve bedrijven hoger excretievoordeel maar lager bedrijfsresultaat
  Iedere melkveehouder is vanuit de zuivelverwerking verplicht gesteld de Kringloopwijzer in te vullen. De KringloopWijzer geeft inzicht in de bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenefficiëntie. Uit de gegevens over 2020 die Flynth voor de melkveehouders heeft verwerkt blijkt o.a. dat intensieve bedrijven een hoger excretievoordeel hebben maar een lager bedrijfsresultaat.
 • FISCALE BARRICADES BIJ STOPPERSREGELINGEN VEEHOUDERIJ
  Bedrijven die wensen te stoppen met hun veehouderij en willen deelnemen aan een stoppersregeling kunnen in de praktijk aanzienlijk gehinderd worden door de fiscale wetgeving. Coen Ruitenbeek bespreekt een aantal knelpunten die voor bedrijven reden kunnen zijn om niet deel te nemen aan een stoppersregeling.