Skip to content
 • Wie beschermt de habitat voor de agrarische ondernemer?
  Het woord aan Bert van den Kerkhof aan het slot van het VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Centraal in het eerste deel van het betoog staat de positie van de agrarische ondernemer in de transitie van de landbouw.
 • VLB-reactie fiscalisten op consultatie MGA-2
  VLB Vaksectie Recht heeft gereageerd op de consultatie Maatregel Gericht Aankoop en beëindiging veehouderijen -tweede tranche (MGA-2). De reactie van de vaksectie op de regeling en de toelichting is hieronder opgenomen.
 • VLB-reactie juristen op consultatie MGA-2
  De VLB agro-juristen hebben gereageerd op de consultatie Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen tweede tranche (MGA-2) Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting op de regeling opgenomen.
 • VLB-reactie bedrijfskundigen op consultatie MGA-2
  De Vaksectie Agro Bedrijfskunde heeft gereageerd op de consultatie Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen – tweede tranche. De reactie van de vaksectie op de regeling is hieronder.
 • VLB-reactie fiscalisten op internetconsultatie LBV
  VLB Vaksectie Recht heeft gereageerd op de consultatie Landelijke beëindigingsvergoeding veehouderijlocaties (LBV). Onderstaand is de reactie op de regeling opgenomen.
 • VLB-reactie juristen op internetconsultatie LBV
  De VLB-juristen hebben gereageerd op de consultatie Landelijke beëindigingsvergoeding veehouderijlocaties (LBV). Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting opgenomen.
 • VLB-reactie bedrijfskundigen op internetconsultatie LBV
  VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde onder voorzitterschap van Hans de Bie heeft gereageerd op de consultatie LBV. Onderstaand is de reactie op de regeling en de toelichting opgenomen.
 • Presentaties VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’
  De VLB vierde op 3 juni jl. haar 95 jarig bestaan met het congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Het thema werd door de sprekers ter hand genomen en ingevuld. Onderstaand treft u de link aan waarmee u de presentaties kunt downloaden.
 • Wat merkt de landbouw van fiscale maatregelen regeerakkoord?
  Welke plannen heeft Rutte 4 naast stikstofplannen? Lees hieronder over de belastingmaatregelen die de agrarische ondernemer kan verwachten.
 • Congres VLB 95 jaar
  Op 3 juni viert de VLB haar 95 jarig bestaan met een congres met als thema ‘Stikstofstress, Dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Informatie over het programma, de parkeergelegenheid bij de SER is hierin opgenomen.
 • ‘Soms kan een UBO niet worden ingeschreven’
  Veel organisaties en bedrijven moeten voor 27 maart bij de Kamer van Koophandel (KvK) aangeven wie het in hun organisatie voor het zeggen heeft en wie eigenaar is. Maar voor sommige personenvennootschappen is het onmogelijk om de inschrijving in het zogeheten UBO-register volledig goed te doen. Fiscaal jurist Ellen Smit van Countus en lid van de VLB-vaksectie recht, legt uit waarom.
 • Waar op letten bij de Gecombineerde opgave 2022?
  De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarische ondernemers. Het is nodig om betalingsrechten aan te vragen. Hoewel er weinig veranderingen. Ook dit jaar is het opnieuw goed opletten bij het doen van de opgave. De VLB heeft de belangrijkste aandachtspunten hieronder op een rij gezet.
 • Intensieve bedrijven hoger excretievoordeel maar lager bedrijfsresultaat
  Iedere melkveehouder is vanuit de zuivelverwerking verplicht gesteld de Kringloopwijzer in te vullen. De KringloopWijzer geeft inzicht in de bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenefficiëntie. Uit de gegevens over 2020 die Flynth voor de melkveehouders heeft verwerkt blijkt o.a. dat intensieve bedrijven een hoger excretievoordeel hebben maar een lager bedrijfsresultaat.
 • FISCALE BARRICADES BIJ STOPPERSREGELINGEN VEEHOUDERIJ
  Bedrijven die wensen te stoppen met hun veehouderij en willen deelnemen aan een stoppersregeling kunnen in de praktijk aanzienlijk gehinderd worden door de fiscale wetgeving. Coen Ruitenbeek bespreekt een aantal knelpunten die voor bedrijven reden kunnen zijn om niet deel te nemen aan een stoppersregeling.
 • Voor- en nadelen van een BV
  Agrarische ondernemingen worden traditioneel vaak in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vof uitgeoefend. Maar ook in de agropraktijk zien we steeds vaker dat gekozen wordt voor de BV. In dit artikel wordt een aantal aspecten beschreven die belangrijk zijn bij de afweging om wel of niet voor de BV te kiezen.
 • KringloopTip: Hoe laag kan het aandeel ruw eiwit in uw rantsoen?
  De belangrijkste factor voor het verlagen van ammoniakemissie is het ruw eiwit in de voeding van de melkveestapel. Onder het motto: wat er niet ingaat, komt er ook niet uit. Aangezien eiwit duur is betekent dat alles wat je niet nodig hebt een kostenbesparing oplevert. Daarnaast geeft een lagere stikstofexcretie een lager tankureum en dit   Lees meer
 • Melkcertificaten, de wijze van financiering ervan maakt fiscaal nogal uit
  Per 1 januari 2022 zal de nieuwe ledenfinanciering van FrieslandCampina in werking treden. Om melk te leveren zijn melkcertificaten nodig. Hoe die te financieren, en welke fiscale aspecten zitten daaraan vast?
 • Opdracht: secretaris Vaksectie Agro Bedrijfskunde
  De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zoekt op korte termijn een secretaris voor de Vaksectie Agro Bedrijfskunde. 6-8 uur per week, freelance
 • Robin Nijhuis nieuwe voorzitter VLB Vaksectie Recht
  Robin Nijhuis is vanaf 17 november 2021 de nieuwe voorzitter van de VLB Vaksectie Recht. Hij neemt het voorzitterschap over van Bert van den Kerkhof.
 • Netwerkbijeenkomst over GESCHILLENBESLECHTING in de landbouw verplaatst
  De netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de NVR, VvARA, VLB en VASN met als thema GESCHILLENBESLECHTING IN DE LANDBOUW wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022.