Skip to content
 • VLB-reactie op concept wettekst BOR en DSR
  De Vaksectie Recht heeft gereageerd op de concepttekst van het Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025.
 • VLB-reactie op concept wettekst kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting
  De Vaksectie Recht van de VLB heeft gereageerd op de concepttekst van het Wetsvoorstel Aanpassing voorwaarden kavelruilvrijstelling.
 • Netwerkbijeenkomst VASN, editie 2024
  Editie 2024 netwerkbijeenkomst van VASN, NVR, VvARA en VLB gaat over erfrecht toegespitst op de overdracht van een agrarische bedrijf of een landgoed. Lees meer
 • Gewijzigde BOR leidt tot teeltpacht 2.0
  Anita van Bavel en Frank Rademaekers, als jurist en fiscalist verbonden aan de VLB, zoomen in op een wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling per 1 januari 2024. Een wijziging die samenhangt met vruchtwisseling.
 • Wat verandert er in de bedrijfsopvolgingsregeling?
  Ytzen Dijksta geeft antwoord op de vraag ‘wat verandert er in de bedrijfsopvolgingsregeling’. Hij richt zich daarbij tot de landbouwers waarvoor een bedrijfsopvolging speelt.
 • VLB: ‘Betrek agrarisch adviseurs bij nieuwe regelgeving’
  In hun bedrijfsvoering hebben boeren te maken met veel wetten en regels. De VLB roept de beleidsmakers op om aan de voorkant gebruik te maken van de kennis en ervaringen van intermediairs.
 • Krapte op de mestmarkt
  Rick Hoksbergen, lid Vaksectie Agro Bedrijfskunde namens Countus bericht over ontwikkelingen binnen het mestdossier. Welke problemen zijn er en hoe zouden die kunnen worden opgelost?
 • Tweede termijn voor voorzitter Vaksectie Agro Bedrijfskunde
  Hans de Bie gaat door als voorzitter van de VLB- Vaksectie Agro Bedrijfskunde.
 • Heel Interessante Regeling HIR
  Robin Nijhuis en Gerard de Bruin berichten over een verruiming van wetgeving die op 1 januari 2024 ingaat en die voor veehouders die gebruik willen maken van de opkoopregelingen Lbv en Lbv+ en daarnaast een nieuwe activiteit willen opstarten, omarmd zal worden. Lees meer over de verruimde HIR.
 • UITREIKING CERTIFICATEN BBA-V CURSUS
  De deelnemers die de VLB Basiscursus Bedrijfsadvies (BBA) met goed gevolg hebben afgerond waren recent voor het laatst bijeen. De slotbijeenkomst was naast vakinhoudelijk ook feestelijk.
 • Opleiding tot specialist agrarisch recht
  Voor de agrarisch adviseur die zijn kennis in het agrarisch recht wil vergroten is de beroepsopleiding van de ‘Vereniging voor agrarisch specialisten in het notariaat’ een aanrader. Een inspanning van vier maanden waar je jarenlang profijt van hebt.
 • Prinsjesdag 2023: fiscale wijzigingen voor agro-ondernemers
  Welke fiscale wijzigingen komen eraan? Ellen Smit en Gieljan Grotenhuis informeren de agrarische ondernemer over de meest in het oog springende veranderingen.
 • VLB zoekt naar oplossingen voor eisen data zorglandbouw
  Door de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) moeten alle zorgaanbieders (en dus ook zorgboerderijen) vanaf boekjaar 2022 hun financiële jaarverantwoording publiceren. De deadline is 1 juni van het opvolgend jaar.
 • VLB Inspiratiesessie 2023
  “Wat is het perspectief van de landbouw in de gebiedsgerichte processen?”
 • Vragen en antwoorden fiscale gevolgen LBV en LBVplus gepubliceerd
  Vragen & Antwoorden fiscale gevolgen LBV en LBVplus zijn gepubliceerd. Doel ervan is vooraf duidelijkheid te geven aan de veehouder over de fiscale en daarmee ook over de financiële gevolgen van deelname. Over veel Vragen & Antwoorden is consensus, maar daar waar geen consensus is, zal dit in de praktijk tot pijnpunten kunnen leiden. Lees meer:
 • Save The Date | 27 september 2023 | VLB-inspiratiesessie!
  Save The Date | 27 september 2023 | VLB-inspiratiesessie! Jaarlijks wordt door de VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde een inspiratiesessie georganiseerd voor medewerkers van de leden van VLB-kantoren. Met als doel om als adviseurs geïnspireerd te raken rond een thema dat aansluit bij de actualiteit of trend in de agrarische sector. Én uiteraard ook betrokkenheid kent en/of invloed heeft op het (toekomstige) werk van de adviseurs. Woensdag 27 september, 15.30-20.30 uur staat de VLB-Inspiratiesessie 2023 gepland met het volgende thema: “Kaders voor de voortzettende agrarische ondernemer in de veehouderij”
 • Inspiratieochtend Natuurinclusieve landbouw voor erfbetreders
  Inspiratieochtend Natuurinclusieve landbouw voor erfbetreders Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs.Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs.
 • Netwerkbijeenkomst verenigingen agrarisch recht
  Uitnodiging voor vijfde editie van de netwerkbijeenkomst georganiseerd door de agrarische verenigingen. In 2023 is het thema ‘de gebiedsgerichte aanpak integraal’. Aanmelden m.b.v. het aanmeldingsformulier.
 • Boer zonder bron heeft de aandacht van de belastinginspecteur
  Bij de belastingdienst zijn de ogen gericht op de kleine verlieslatende onderneming. Hoe kan de landbouwer voorsorteren op de staking die komen gaat?
 • Kan de melkveehouder de BV in zonder gekort te worden op zijn fosfaatrechten?
  Een uitspraak van het CBb eind februari 2023 geeft het antwoord op die vraag.