Skip to content

Nieuws

sleufsilo's

Sleufsilo’s en mestsilo volgens Hof aanhorig aan ligboxen- en jongveestal

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 2 mei jl. uitspraak gedaan over de vraag of een mestsilo, sleufsilo’s en erfverharding aanhorigheden zijn in relatie tot bedrijfsgebouwen in een melkveehouderij. Het belang van de vraag zit in het afschrijvingspotentieel: als het geen aanhorigheden zijn, kunnen de activa tot de restwaarde worden afgeschreven. De VLB verdedigt dit standpunt.

Hof ‘s-Hertogenbosch volgt evenwel het standpunt van de inspecteur dat door de term aanhorigheden beslissend is of de bouwwerken ‘behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan’ het gebouw. De mestsilo, sleufsilo’s en erfverharding kunnen naar het oordeel van het Hof niet los worden gezien van het bedrijfsproces zodat deze bouwwerken kwalificeren als aanhorigheden. Als gevolg hiervan kan op deze bouwwerken op grond van artikel 3.30a Wet IB maar beperkt worden afgeschreven.

Het oordeel van het Hof is in de opvatting van de VLB onbegrijpelijk. De VLB overweegt om tegen de uitspraak cassatie bij de Hoge Raad in te stellen.

Tilburg, 6 mei 2019

mr. ing. H.J. van den Kerkhof,

Voorzitter Vaksectie Recht VLB

Lees meer over de procedure aanhorigheden:

 

 

5bc33cfa-b9a5-4beb-a1a8-7887657ced5f_joris

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

In het westen van Noord-Brabant, in de buurt van Etten-Leur, staat het melkveebedrijf van de familie Buijs. De afgelopen 20 jaar heeft Joris Buijs zich veel beziggehouden met eigen krachtvoerteelt, voornamelijk door zetmeel en eiwit zelf te produceren. “Het is een mooie uitdaging om je koeien melk te laten produceren van producten die je allemaal zelf hebt geteeld. Ik probeer een voorloper te zijn en zo min mogelijk krachtvoer en kunstmest aan te kopen.” Lees meer

2.boerderij op afstand bezien met zonnepanelen

Afschrijving gebouwen in de BV – bodem in zicht!

Basistekst van de publicatie in Nieuwe Oogst in maart 2019, geschreven door Arne de Beer, lid VLB Vaksectie Recht namens Alfa Accountants en Adviseurs

Bent u ondernemer in de BV? Dan heeft uw BV sinds begin dit jaar te maken met een fiscale afschrijvingsbeperking op gebouwen die in het eigen bedrijf worden gebruikt. Zo’n fiscale wijziging roept vragen op. Geldt de hogere bodemwaarde voor gebouwen ook voor mijn BV en zijn er ook uitzonderingen? Waar kan ik op letten als ik de fiscale pijn wil verzachten? Lees meer