Skip to content

Agro Bedrijfskunde

Activiteiten en doelstellingen Vaksectie Agro Bedrijfskunde

In de vaksectie Agro Bedrijfskunde van de VLB wordt afgestemd over onderwerpen voor de gezamenlijke belangenbehartiging op het terrein agro bedrijfskunde en agro advies. Dit zijn veelal onderwerpen gericht op de uitvoering van wet- en regelgeving, bedrijfsvergelijking en deelname aan projecten.

Actuele onderwerpen zijn:

  • Mestbeleid
  • Grondgebondenheid/Samenwerkingsverbanden
  • Kringloopwijzer
  • True Price
  • Duurzaamheidskengetallen

De vaksectie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar en vergadert tussendoor telefonisch.

Leden Vaksectie Agro Bedrijfskunde

ing. Hans de Bie
Voorzitter, Alfa

ir. Ineke Couwenberg
Lid, ABAB

ing. Lubbert van Dellen MAB
Lid, Flynth

ir. Jeroen van den Hengel ab
lid, Alfa

Rick Hoksbergen
lid, Countus

ing. Henk Lassche
lid, Countus

ing. Hans Scholte ab
Lid, Flynth

Secretaris en contactpersoon

Wilma Kerseboom
06 30 42 02 85