Skip to content

Agro Bedrijfskunde

Activiteiten en doelstellingen Vaksectie Agro Bedrijfskunde

In de vaksectie Agro Bedrijfskunde van de VLB worden de onderwerpen voor de gezamenlijke belangenbehartiging op het terrein agro bedrijfskunde en agro advies afgestemd. Dit zijn veelal onderwerpen gericht op de uitvoering van wet- en regelgeving, bedrijfsvergelijking en deelname aan projecten.

Actuele onderwerpen zijn:

  • Mestbeleid
  • Kringloopwijzer
  • Mestafzet
  • Duurzaamheidskengetallen melkveehouderij
  • VLB Kringloopacademie voor adviseurs

De vaksectie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar en vergadert tussendoor telefonisch.

Leden Vaksectie Agro Bedrijfskunde

ing. Hans de Bie
Voorzitter, Alfa

ir. Ineke Couwenberg
Lid, ABAB

ing. Lubbert van Dellen MAB
Lid, Accon avm

ir. Jeroen van den Hengel
lid, Alfa

ing. Henk Lassche
lid, Countus

ing. Hans Scholte ab
Lid, Flynth

Secretaris en contactpersoon

Wilma Kerseboom
06 30 42 02 85