Skip to content

Recht

Activiteiten en doelstellingen Vaksectie Recht

De vaksectie Recht behartigt de belangen van de leden op agro fiscaal en agro juridisch terrein. De Vaksectie Recht fungeert als een platform waarbinnen de leden hun krachten bundelen om vraagstukken betreffende wetgeving, beleid en uitvoering bespreekbaar te maken. Door gezamenlijk op te treden wordt er meer bereikt dan wanneer ieder lid voor zichzelf zou optreden.

 

De samenwerking vindt zijn weerslag in de jaarlijks met de Belastingdienst vast te stellen Landelijke Landbouwnormen. De normen worden door de leden van de VLB toegepast bij het opstellen van de jaarrekening en het doen van aangiften van agro-ondernemers. Door te werken met normen verlopen de hiermee samenhangende werkprocessen efficiënter. Dit geldt ook voor de daarnaast interne overeengekomen normen voor: privé aangifte inkomstenbelasting, privé telefoon en privéverbruik blanke diesel.

 

De samenwerking mondt verder uit in het becommentariëren van concept teksten van agro-beleidsbesluiten. De Vaksectie Recht beoogt daarmee te bewerkstelligen dat het Ministerie van Financiën de tekst bijstelt in de door de VLB bepleite richting.

 

Actuele onderwerpen zijn:

  • Landbouwvrijstelling/ stelselwijziging en herwaarderen
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en rekenmodellen
  • Normen – Landelijke landbouwnormen en VLB-normen privé ge- en verbruik
  • Knelpunten vrijstellingen overdrachtsbelasting
  • Knelpunten agro-subsidies
  • Knelpunten herinvesteringsreserve
  • Knelpunten omzetbelasting: herziening vee

 

De vaksectie komt vijf keer per jaar voor overleg bijeen.

Leden Vaksectie Recht

mr. ing. Bert van den Kerkhof RB

voorzitter, ABAB

 linkedin

drs. Arne de Beer RB

lid Alfa

linkedin

drs. Nico van der Ende RB

lid ABAB

linkedin

Rutger Keppel RB

lid Flynth

mr. Robin Nijhuis RB

lid Flynth

linkedin

mr. Edwin Sloot RB

lid Flynth

linkedin

 

mr. Ellen Smit RB

lid Countus

 linkedin

mr. André Verduijn RB

lid Countus

linkedin

 

 

 

Secretaris en contactpersoon

mr. Bernadette Roos RB

073 5230412

bernadetteroos@vlb.nl

linkedin