Skip to content

Wat merkt de landbouw van fiscale maatregelen regeerakkoord?

Medio december presenteerde Rutte IV het Coalitieakkoord 2021 – 2025. Het akkoord bevat naast plannen over stikstof en woningmarkt, ook fiscale voornemens. Welke belastingmaatregelen kunt u als ondernemer in de landbouw verwachten?

Snellere verlaging zelfstandigenaftrek
De fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers zijn te groot. De zelfstandigenaftrek gaat daarom vanaf 2023 met stappen van 650 euro omlaag tot 1.200 euro in 2030. In 2019 bedroeg de zelfstandigenaftrek nog € 7.280. Vooral landbouwers met een man/vrouw-firma, als beide partners meer dan 1.225 uur in de onderneming werken, gaan de financiële pijn voelen. In 2030 gaan zij er ten opzichte van 2019 samen rond de € 3.800 op jaarbasis op achteruit. De gedeeltelijke compensatie via de arbeidskorting, is inkomensafhankelijk en maakt dit niet goed. De intensivering van de afbouw zelfstandigenaftrek verkleint het verschil tussen ondernemers en werknemers om de wildgroei aan zzp-ers enigszins te beteugelen. Het is te betreuren dat de echte ondernemers in de landbouw hierin worden meegesleept.   

Budgetten investeringsaftrekken omhoog
De budgetten voor de Energie- en Milieuinvesteringsaftrek gaan omhoog. De MIA-percentages zijn met ingang van 2022 flink opgetrokken. Ondernemers in de landbouw die innovatief investeren kunnen er voordeel van hebben dat er meer geld beschikbaar is voor deze fiscale subsidies.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
Er is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aangekondigd. Jaren terug hadden we de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Hoe wordt de verplichting  vormgegeven, komt er een variant die ook voor landbouwers betaalbaar is?

Bedrijfsopvolgingsregelingen en landbouwvrijstelling – evaluatie op komst
De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door de (echte) bedrijfsopvolgingen eenvoudiger en eerlijker te maken. Oneigenlijk gebruik zal worden tegengegaan. De evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt binnenkort verwacht, en is de basis voor een mogelijke beperking van de regelingen. Het is te hopen dat opvolgingen in de landbouw mogelijk blijven. Bent u van plan om de onderneming over te dragen, stel dan de (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht niet onnodig uit. Ook de landbouwvrijstelling wordt geëvalueerd; het regeerakkoord zegt er niets over. Landbouwers die hun rechten veilig willen stellen, doen er verstandig aan (zo mogelijk) de landbouwgronden te herwaarderen met een personenvennootschap.

Overdrachtsbelasting verder omhoog
In korte tijd is de overdrachtsbelasting (voor niet-woningen) gestegen van 6% naar 8%. Het blijft hier niet bij. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat in 2023 omhoog naar 9 procent. Woningen waarin de koper niet zelf gaat wonen vallen ook onder het hoge tarief. Landbouwers die een nieuwe locatie aankopen zijn duurder uit. De vrijstelling voor landbouwgronden blijft, maar voor zowel de ondergrond van gebouwen als de bedrijfsgebouwen zelf geldt het hoge overdrachtsbelastingtarief.

Belasting in box 3: van fictief naar werkelijk rendement
Tenslotte staat in het regeerakkoord dat de belasting over privévermogen in box 3 vanaf 2025 over het werkelijke rendement wordt geheven. Dat is al weer achterhaald. Door een arrest van de Hoge Raad eind 2021 moet box 3 al eerder worden aangepast in de zin dat de heffing (31%) niet mag  worden berekend over meer dan het werkelijk behaalde rendement.  Staatssecretaris Van Rij denkt na over een oplossing. Landbouwers die in box 3 belasting betalen, bijv. omdat ze vanuit privé landbouwgronden verpachten, behoeven in fiscale zin extra aandacht.

Arne de Beer, lid Vaksectie Recht VLB namens Alfa

Content aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oogst. 

Congres VLB 95 jaar

Op vrijdag 3 juni viert de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’ haar 95 jarig bestaan.

Het thema van het congres is ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector‘.

Naast het 95-jarig bestaan van de vereniging, neemt de vereniging afscheid van Bert van den Kerkhof die ruim twintig jaar voorzitter is geweest van de Vaksectie Recht. Genodigden zijn stakeholders en medewerkers van de vijf leden van de VLB.

Het programma onder voorbehoud van wijzigingen is als volgt:

12.30 – 13.30 Inlooplunch
13.30 – 14.30 Opening door dagvoorzitter Robin Nijhuis, woord aan Fou-Khan Tsang voorzitter bestuur VLB,
Presentatie door Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland
Presentatie door Arjen Doosje, programmadirecteur bij DG Stikstof bij MinLNV
Presentatie door Sjaak van der Tak, voorzitter LTO NL
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Presentaties van elk 20 minuten op drie vakgebieden:
Presentatie door Lubbert van Dellen over bedrijfskundige aspecten stikstofwetgeving
Presentatie door Jeroen Rheinfeld over juridische aspecten stikstofwetgeving
Presentatie door Andre Verduijn over fiscale aspecten stikstofwetgeving
16.00 – 16.30 Mogelijkheid om vragen te stellen over n.a.v. de drie presentaties.
Het woord aan Bert van den Kerkhof
Het woord aan Fou-Khan Tsang + informele afsluiting van het congres
16.30 – 17.30 Gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de scheidend voorzitter, nader kennis te maken
met zijn opvolger Robin Nijhuis en te netwerken

Het congres vindt plaats in het gebouw van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

Parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig bij het gebouw van de SER. Op het terrein voor het gebouw (ongeveer 50 parkeerplaatsen) en in de parkeergarage van de SER. Een aandachtpunt is dat de parkeergarage om 19.00 uur wordt afgesloten en niet meer toegankelijk is. Als u reist met openbaar vervoer dan loopt u vanaf Den Haag CS binnen 10 minuten naar de SER.

Vragen over het congres kunt u per mail stellen: vlb@vlb.nl. Vermeld daarin ook uw naam en de organisatie waaraan u verbonden bent.

Bernadette Roos, secretaris bestuur VLB