Skip to content

Opleiding tot specialist agrarisch recht

Voor de agrarisch adviseur die zijn kennis in het agrarisch recht wil vergroten is de beroepsopleiding van de ‘Vereniging voor agrarisch specialisten in het notariaat’ een aanrader. Een inspanning van vier maanden waar je jarenlang profijt van hebt.

Het palet aan onderwerpen dat behandeld wordt, sluit aan bij de actualiteit. De opleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde docenten die hun kennis op een toegankelijke wijze presenteren en vertalen naar de ‘praktijk’.

Zie hier voor de opleidingsbrochure.

De opleiding is deels on-line, deels op locatie en gaat eind februari van start. Zie hieronder voor de modules/onderwerpen en de docenten. Het is ook mogelijk een losse module te volgen.

Zie hieronder voor aanvullende informatie.

Aarzel niet, meld je aan bij het secretariaat van VASN tel. 013 5494217 (zie onderstaand)

Bernadette Roos, secretaris VLB

Prinsjesdag 2023: fiscale wijzigingen voor agro-ondernemers

Op 27 oktober jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Wat kun je als agrarisch ondernemer komend jaar op fiscaal gebied verwachten? Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de agro-ondernemer.

  1. Tarieven box 1 inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting kent in box 1 twee belastingschijven en -tarieven. In 2023 geldt tot een belastbaar inkomen van € 73.031 het lage tarief van 36,93%. Voor het meerdere geldt een tarief van 49,5%. In 2024 stijgt het tarief in de eerste schijf naar 36,97% (+ 0,04%). De schijfgrens stijgt naar € 75.518. Het tarief in de tweede schijf blijft hetzelfde.

  • Beperking afschrijving onroerend goed

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting nog maar beperkt afschrijven op onroerend goed. Per die datum kan niet verder worden afgeschreven dan tot de WOZ-waarde. In 2023 geldt nog 50% van de WOZ-waarde als ondergrens. Is momenteel verder afgeschreven dan 100% van de WOZ-waarde? Dan wordt dit bevroren en kan er niet meer worden afgeschreven.

Ondernemers die in de jaren 2021 tot en met 2023 hebben geïnvesteerd in onroerend goed voor eigen gebruik (en hier ook al op hebben afgeschreven), komen mogelijk in aanmerking overgangsrecht. Verder zijn gebouwen waarop VAMIL van toepassing is (zoals een duurzame stal of groen labelkas) uitgezonderd van deze maatregel.

  • Einde willekeurige afschrijving 2023

Op bepaalde nieuw gekochte bedrijfsmiddelen kan in 2023 maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven. Dit kan een aantrekkelijk tariefs- en liquiditeitsvoordeel opleveren. Deze regeling eindigt in 2023 en zal niet worden verlengd.

  • Versobering EIA

Voor energiezuinige investeringen geldt onder voorwaarden een extra investeringsaftrek. In 2023 gaat het om een aftrek van 45,5% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. In 2024 wordt de aftrek verlaagd naar 40%.

  • Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting die minimaal 1.225 uren op jaarbasis hebben gewerkt als ondernemer. De eerder ingezette stapsgewijze verlaging van de aftrek zet door. In 2023 bedraagt de aftrek € 5.030; vanaf 2024 wordt deze verlaagd tot € 3.750. Voor starters geldt een verhoging van deze aftrek. Voor ondernemers die AOW-gerechtigd zijn, geldt een verlaging van deze aftrek.

  • Verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De aftrek bedraagt in 2023 14% van de ondernemingswinst. Per 1 januari 2024 gaat dit percentage omlaag naar 13,31%. Ondernemers gaan daardoor belasting betalen over een groter deel van de winst.

  • Box 2 opgesplitst in twee schijven

Het aanmerkelijk belangtarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomen en 33% over het meerdere. Voor 2023 geldt nog één tarief van 26,9%. Fiscale partners profiteren twee keer van de lage schijf, wat betekent dat een dividenduitkering tot maximaal € 134.000 belast wordt tegen het lage tarief van 24,5%.

Ondanks dat het Belastingplan 2024 nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, is het in voorkomende gevallen raadzaam met deze wijzigingen rekening te houden. De definitieve stemming in de Eerste Kamer staat gepland voor 19 december 2023.

Auteurs: Ellen Smit, lid Vaksectie Recht en Gieljan Grotenhuis senior fiscalist bij Countus. Deze content is ter publicatie aangeboden eind oktober aangeboden aan de redactie van Nieuwe Oogst.