Skip to content

Belastingdienst bericht: ’25 jaar samenwerking met land- en tuinbouworganisaties’

De Belastingdienst heeft op 16 december jl. op haar website het volgende geschreven over 25 jaar Landelijke landbouwnormen.

bib-landbouw-tomaten_104174624

 

 

 

 

 

 

 

De Belastingdienst investeert in een moderne relatie met burgers bedrijven en andere samenwerkingspartners. Dat is niet nieuw. Kort geleden werden in een speciale jubileumvergadering met de interim voorzitter van LTO Nederland en directeur generaal van de Belastingdienst voor de 25ste keer de landelijke landbouwnormen vastgesteld. Lees meer

Melkveehouders moeten KringloopWijzer vóór 15 mei indienen

De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders verplicht. Tot voorheen gold die verplichting alleen voor melkveehouders met een fosfaatoverschot. In 2017 moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 invullen en indienen. De uiterste indiendatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2017. Lees meer