Skip to content

Vereniging


De vier leden van de VLB worden in de Ledenvergadering vertegenwoordigd door hun directies. Elk van de leden heeft één stem.

De Ledenvergadering bepaalt het beleid, stelt de begroting en jaarrekening op en benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur en die van de vaksecties.

De Ledenvergadering komt ten minste twee maal per jaar bijeen. Het bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de vereniging op basis van het door de Ledenvergadering vastgestelde beleid en wordt daarin ondersteund door de secretaris van het bestuur.

 

Lid worden?

Een rechtspersoon die lid wil worden van de vereniging dient daartoe een aanvraag in bij het bestuur van de VLB. Na informatie uitwisseling over en weer beslist de Algemene Vergadering uiteindelijk over de toelating bij meerderheid van stemmen. Het bestuur kan een entreegeld verlangen.

EFAC

VLB is lid van EFAC logo-efac

EFAC is the European Federation of Agricultural Consultancy (EFAC) is an independent network of professional agricultural consultancy organisations. Founded in 1997 its aim is to bring together independent agricultural consultancy bodies operating in European countries. EFAC seeks to promote professional agricultural consulting.

Agricultural consultants assist all kinds of enterprises in the rural sphere providing a comprehensive service including tax, financial, legal, economic, valuation, technical and education advice.

www.efac.net