Skip to content
koeien in de wei

Melkveefosfaatrechten: meer duidelijkheid voor de praktijk

Bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst van 23 februari 2019, auteur André Verduijn, lid Vaksectie Recht namens Countus accountants + adviseurs.

Fosfaatrechten kunnen worden overgedragen. Omdat fosfaatrechten nog relatief ‘nieuw’ zijn en net weer anders dan melkquota, blijft het van belang om rekenschap te geven van de fiscale gevolgen. Een tussenstand over belastingaangelegenheden. Lees meer

Aangepast besluit IB Landbouwvraagstukken

Aanpassingen besluit IB-Landbouwvraagstukken

Begin december heeft het Ministerie van Financiën het Landbouwbesluit geactualiseerd. In een besluit geeft het ministerie aan op welke wijze ze uitleg geeft aan wet- en regelgeving en rechtspraak. Het is een richtlijn voor de belastinginspecteurs, zij moeten hier naar handelen. Belastingadviseurs weten dat ze de discussie opzoeken als ze niet volgens het besluit handelen. Het landbouwbesluit bevat tal van regelingen voor de agrarische sector. In de geactualiseerde versie zijn twee bestaande goedkeuringen ingetrokken, en een nieuwe goedkeuring toegevoegd. Een toelichting volgt. Lees meer

IMG-1380

Samenwerking t.b.v. winstaangifte agrariër

Betreft: bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 5 januari 2019

Samenwerken met de Belastingdienst voor de winstaangifte 2018. De boekhouding van de agrariër bevat activa die specifiek zijn voor de landbouw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsmachines, vee, voorraden, productierechten. Aan al die activa moet op balansdatum een waarde worden toegekend om het resultaat over het boekjaar te kunnen berekenen. Door samenwerking wordt de waarde (de ‘normen’) op efficiënte wijze vastgesteld. Lees meer