Skip to content

Financiële en fiscale maatregelen coronacrisis voor de agrarische sector

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst, geschreven door Ellen Smit, lid van de Vaksectie Recht namens Countus. Gepubliceerd in NO d.d. 9 mei 2020

De coronacrisis heeft veel ondernemingen hard geraakt. Ook agrarische bedrijven hebben te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Dit artikel behandelt de belangrijkste fiscale en financiële maatregelen die de overheid heeft getroffen voor (agrarische) ondernemers. Lees meer

kalveren in weide

VLB en LTO NL: Alsnog BTW-teruggaaf voor veehouders na afschaffing BTW-landbouwregeling

 

 

 

 

 

 

Het Ministerie van Financiën is bereid om veehouders, die gebruik maakten van de BTW-landbouwregeling en per 1 januari 2018 verplicht in de BTW-regeling moesten, alsnog de mogelijkheid te bieden om de BTW op opfokkosten van jongvee terug te vragen. De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 beslist dat (landbouw)ondernemers deze BTW alsnog kunnen terugvragen op het moment dat het jongvee als melkvee in gebruik wordt genomen. Door de inzet van de VLB en LTO Nederland kan dit betrokken veehouders gemiddeld een bedrag opleveren van ongeveer 800 euro. Lees meer

varkens die in de camera kijken

Fiscale bespiegeling saneringsregeling varkenshouderij

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 14 december 2019, geschreven door Arne de Beer, lid van de Vaksectie Recht namens Alfa

Op 25  november is de saneringsregeling varkenshouderij opengesteld. Een belangrijke regeling voor ondernemers in Noord-Brabant en Gelderland die hun varkenshouderij willen beëindigen. In hoeverre is er al duidelijkheid over de fiscale gevolgen? Lees meer