Skip to content
varkens die in de camera kijken

Fiscale bespiegeling saneringsregeling varkenshouderij

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 14 december 2019, geschreven door Arne de Beer, lid van de Vaksectie Recht namens Alfa

Op 25  november is de saneringsregeling varkenshouderij opengesteld. Een belangrijke regeling voor ondernemers in Noord-Brabant en Gelderland die hun varkenshouderij willen beëindigen. In hoeverre is er al duidelijkheid over de fiscale gevolgen? Lees meer

lege varkensstal

Staken onderneming betekent niet altijd direct afrekenen

Content voor Nieuwe Oogst geschreven door Ellen Smit, lid van de Vaksectie Recht namens Countus

Ieder jaar stoppen meer dan 2.000 boeren met hun bedrijf en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst zal toenemen. Een stoppende boer krijgt met allerlei zaken te maken, waaronder de fiscale aspecten van de staking van zijn onderneming. Onderstaand wordt de vraag beantwoord op welk moment (jaar) de stoppende boer gehouden is af te rekenen over zijn bedrijfsmiddelen.  Lees meer