Skip to content

Noot bij afspraken over fosfaatwetgeving voor melkveehouders

betreft: noot van Arne de Beer, lid Vaksectie Recht namens Alfa Accountants en Adviseurs, gepubliceerd in NLFiscaal op 10 mei 2018.

LTO NL en VLB  enerzijds en de Belastingdienst, de Ministeries van LNV en Financiën anderzijds hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de fiscale gevolgen van de fosfaatregelingen. E.e.a. heeft geresulteerd in een document met 41 vragen en antwoorden. Arne de Beer vat de inhoud ervan in een noot samen. Hij concludeert dat de fiscale aspecten van de fosfaatregelingen uitvoerig vooraf zijn afgestemd, wat onnodige fiscale geschillen voorkomt. Over slechts enkele punten bestaat geen consensus. HIj is van mening dat partijen hiermee de agroadviespraktijk en de melkveehouders een grote dienst hebben bewezen.

_DSC7840

 

 

 

 

 

Arne de Beer

 

Lees ook: Output Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij – integrale tekst Q & A