Skip to content

Ministerie van Financiën stemt niet in met de afschrijving op de investering in fosfaatrechten

Eerder berichtte de VLB over de Werkgroep Fosfaatrechten. Binnen deze werkgroep zijn vanaf mei 2017 veel fiscale vragen over fosfaatregelingen melkveehouderij besproken door de VLB/LTO met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Op de belangrijkste vraag, namelijk over de afschrijfbaarheid van fosfaatrechten, heeft het Ministerie van Financiën op 12 december jl. een antwoord gegeven. Lees meer