Skip to content

Werkgroep Fosfaatrechten oktober 2017

De werkgroep fiscale aspecten fosfaatrechten melkveehouderij is vanaf eind mei vier keer bijeen geweest, voor het laatst op 30 augustus jl. Veel relevante vraagstukken zijn door de VLB ingebracht, veelal voorzien van een uitgebreide schriftelijke en ter vergadering van een mondelinge toelichting.

De belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken hebben de vraagstukken in behandeling.

In het overleg met de Belastingdienst is (binnen het ‘Platform Landbouw‘ d.d. 5 oktober jl.) afgestemd dat eind oktober/begin november namens de werkgroep berichtgeving zal volgen. De VLB zal dit bericht op de website publiceren.  Eerder publiceerde de VLB n.a.v. de eerste vergadering  van de werkgroep op 23 mei jl.

 

Bernadette Roos, secretaris VLB.