Skip to content

Pleidooi VLB voor jaaraangifte btw voor ‘nieuwkomers’

Betreft: VLB- brief aan TweedeKamerlid Eppo Bruins (CU)

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. De CU heeft in een motie (nr. 58) bij wetsvoorstel 34 785 de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de landbouwregelaars die per 1 januari 2018 verplicht btw-ondernemer worden de mogelijkheid te bieden een btw-jaaraangifte te doen i.p.v. een kwartaalaangifte. Dit bespaart landbouwers relatief veel administratiekosten.

De motie is aangehouden.

De VLB, bij monde van de voorzitter van de Vaksectie Recht, heeft dhr. Bruins (CU) in een brief gevraagd om de motie in stemming te brengen en tegelijkertijd de door de staatssecretaris Snel genoemde bezwaren tegen een jaaraangifte gepareerd.

Bernadette Roos, secretaris VLB, Vaksectie Recht