Skip to content

Ministerie van Financiën stemt niet in met de afschrijving op de investering in fosfaatrechten

Eerder berichtte de VLB over de Werkgroep Fosfaatrechten. Binnen deze werkgroep zijn vanaf mei 2017 veel fiscale vragen over fosfaatregelingen melkveehouderij besproken door de VLB/LTO met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Op de belangrijkste vraag, namelijk over de afschrijfbaarheid van fosfaatrechten, heeft het Ministerie van Financiën op 12 december jl. een antwoord gegeven.

Op 24 november jl. tijdens de vergadering van het Platform Landelijke Landbouwnormen was van de zijde van het Ministerie van Financiën al bericht dat v.w.b. de Landelijke Landbouwnormen 2017 kort daarop de tekst van Hoofdstuk 17 Productierechten door het Ministerie zou worden aangereikt. Die tekst is op 12 december jl. door de VLB ontvangen. Over fosfaatrechten is bericht dat het Ministerie vooralsnog niet instemt met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

Het Ministerie van Financiën is van oordeel dat zolang er door het Ministerie van LNV geen einddatum voor de regeling wordt bepaald, er geen sprake kan zijn van een ‘eindige regeling’.

De VLB (waarin zijn verenigd de accountants- en advieskantoren van ABAB, Acconavm, Alfa, Countus en Flynth) stelt zich op het standpunt dat het een tijdelijke regeling betreft waardoor wel op fosfaatrechten kan worden afgeschreven en blijft zich onverminderd inspannen om een afschrijvingsregeling te bewerkstelligen. Mocht dat evenwel toch niet in goed overleg geregeld kunnen worden, dan zal de rechter gevraagd worden hierover te beslissen. Melkveehouders die nu voor de keuze staan om te investeren in fosfaatrechten zien zich hierdoor geconfronteerd met een onzekere factor waardoor het nog lastiger wordt om het investeringsplan financieel rond te krijgen.

Bernadette Roos, secretaris VLB

Reeds gepubliceerde berichten over fiscale aspecten van fosfaatrechten: