Skip to content

‘WOZ-waarde sloopschuur nul’

Interview met Bert van den Kerkhof, voorzitter Vaksectie Recht door Jan van Liere, gepubliceerd in Nieuwe Oogst 3 februari 2018

VAB.schuur

Agrarische gebouwen die niet meer worden gebruikt, hebben geen WOZ-waarde meer.

Die stelling wil accountantsorganisatie ABAB bevestigd zien door de rechter. Voor agrarische gebouwen die buiten gebruik raken, is de WOZ-waarde nihil, maar gemeenten houden daar in de praktijk geen rekening mee, stelt Bert van den Kerkhof.  Volgens Van den Kerkhof is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet consequent. ‘De VNG verwacht dat er tot 2030 ongeveer 32 miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsgebouwen leeg komt te staan’, zegt hij.

Asbestdaken. ‘Stel, optimistisch geschat, dat de helft van deze oppervlakte een andere bestemming kan krijgen, dan moet de andere helft worden gesloopt. Dat betekent dat twaalf jaar lang elke dag ruim 5.000 vierkante meter moet worden gesloopt. En in veel gevallen vragen asbestdaken om een zorgvuldige en arbeidsintensieve sloop.’ Gezien de verwachting van de VNG dat er op grote schaal agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, ligt het voor de hand dat gemeenten de waarde van die gebouwen zeer laag taxeren in het kader van de WOZ. Maar Van den Kerkhof stelt vast dat taxateurs hun oordeel over de WOZ-waarde doorgaans baseren op verkoopprijzen van bouwtechnische vergelijkbare gebouwen zonder te letten op de bruikbaarheid.

Niet te verkopen. ‘De taxateurs van de gemeente gaan ervan uit dat de gebouwen ook echt te verkopen zijn, maar dat is niet de realiteit’, weet Van den Kerkhof. ‘In theorie kunnen de gebouwen worden gebruikt als caravanstalling of groepsaccommodatie, maar in de praktijk zijn ze hiervoor niet geschikt of moet er eerst nog fors worden geïnvesteerd.’ ABAB is het principieel oneens met waardering van vrijkomende agrarische gebouwen. Op basis van de WOZ-beschikking van 2018 start de organisatie nu een gerechtelijke procedure.

Bezwaar maken. ‘Gemeenten moeten deze WOZ-waarden op nihil stellen. Wij adviseren ondernemers in eerste instantie bezwaar te maken en daarna eventueel in beroep te gaan, als het bezwaar niet wordt gehonoreerd.’

bert5

 

 

 

 

 

 

 

Bert van den Kerkhof