Skip to content

Acties na btw-landbouwregeling

Tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst d.d.10 februari 2018; auteur Wim Overtoom, lid Vaksectie Recht VLB namens Flynth accountants en adviseurs

Bodembewerking

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Wat betekent dit voor de agrarisch ondernemer die tot die datum van de btw-landbouwregeling gebruikmaakte? In dit artikel zijn de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.


1. Vanaf 1 januari 2018. De overgang naar de btw in 2018 brengt met zich mee dat u vanaf 1 januari van dit jaar btw (oftewel omzetbelasting) in rekening brengt aan uw afnemers. Die btw minus de btw die leveranciers aan u in rekening brengen, draagt u af aan de Belastingdienst in uw periodieke aangifte btw (per maand, per kwartaal of per jaar). Dit hangt mede af van de hoogte van uw omzet.

2. Aangifte doen. De aangifte kunt u zelf doen via www.belastingdienst.nl of laten doen via de accountant. Als u het een paar keer doet, hebt u het zo onder de knie.

3. Btw voorgaande jaren. Een ander verhaal is de btw die u tot en met 2017 hebt betaald. Niet uitgesloten is dat u die nog gedeeltelijk kunt terugkrijgen. Dit is een eenmalige werkzaamheid waarbij u wellicht de hulp van de accountant nodig hebt. De accountant kan ook aangeven of het überhaupt voor u loont ‘het verleden’ uit te pluizen.

4. Een jaar de tijd, tenzij. Als ondernemer hebt u heel 2018 de tijd om in ‘het verleden’ betaalde btw terug te vragen. Daarvoor is nodig dat u uw aankoopfacturen tot en met 31 december 2017 onderzoekt op eventuele terugvorderbare btw en deze in één keer verwerkt, bij voorkeur bij de eerste btw-aangifte in 2018. Gaat het hierbij om voorraden, dan dient de btw uiterlijk te worden teruggevraagd op het moment van verkoop. Hiervoor hebt u niet een jaar de tijd.

5. Onroerende en roerende zaken. U moet op zoek gaan naar facturen van (nieuwe) onroerende zaken die u minder dan tien jaar geleden hebt gekocht en facturen van roerende zaken waarop u gewoonlijk afschrijft (bijvoorbeeld een landbouwmachine) en die u minder dan vijf jaar geleden hebt gekocht. Daarvan kunt u onder voorwaarden een deel van de btw terugkrijgen.

6. Rekenvoorbeeld. Stel u hebt in 2015 een trekker met 10.000 euro aan btw gekocht, dan kunt u in 2018 nog twee vijfde van 10.000 euro = 4.000 euro btw terugvragen. Is dezelfde trekker in 2016 gekocht, dan kunt u in 2018 nog drie vijfde van 10.000 euro = 6.000 euro btw terugvragen, enzovoort.

7. Voorraden. Gaat het om voorraden die u hebt betaald vóór 2018, maar die pas na 2017 worden gebruikt? Zo ja, dan hebt u een bruikbare onderbouwing voor een gehele of gedeeltelijke btw-teruggaaf.

8. Opfokkosten. Er loopt een procedure over btw- en opfokkosten. Het gerechtshof in Den Bosch besliste in 2017 dat het niet mogelijk is om de btw in opfokkosten van jongvee terug te vragen bij de overgang van btwvrijgesteld naar btw-belast. Deze beslissing wordt nog aan de Hoge Raad voorgelegd, die het laatste woord heeft. Om uw rechten veilig te stellen, kunt u bezwaar aantekenen tegen uw eigen btw-aangifte onder verwijzing naar de lopende procedure.

Teruggaaf btw. Door de afschaffing van de btw-landbouwregeling per 1 januari moet u voortaan periodiek btw-aangifte doen bij de Belastingdienst. In verband met de overgang naar de nieuwe regeling hebt u heel 2018 de tijd om btw terug te vragen op in het verleden betaalde btw; op onroerende en roerende zaken, voorraden en opfokkosten vee. Vereist is dat u dit in één keer doet. Op de teruggaaf van btw op opfokkosten vee zult u uw rechten veilig moeten stellen en geduld moeten betrachten.

Wim Overtoom

 

 

 

 

 

 

 

Wim Overtoom

Lees ook: BTW-aangifte geldt voortaan voor alle boeren