Skip to content

WOZ-waarde vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen nihil?

Betreft: door VLB bewerkte tekst. Brontekst is gepubliceerd op website VLB-lid ABAB d.d. 19 januari 2018

WOZ-waarde vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen nihil? De overheid geeft aan dat de ruimtelijke ordening van de veehouderij moet veranderen. De provincie scherpt de voorwaarden aan en huisvesting moet worden aangepast. Wijzigingen in regelgeving die invloed hebben op de gebruikswaarde van gebouwen, hebben gevolgen voor de economische waarde van de gebouwen. En dus voor de waarde van de WOZ. Dat wordt momenteel onvoldoende onderkend. Om hierin verandering te bewerkstelligen, zal in VLB-verband hierop worden geacteerd. Lees meer