Skip to content

Q & A fiscale aspecten saneringsregeling varkenshouderij

De saneringsregeling varkenshouderij is van 25 november 2019 tot aan 15 januari 2020 opengesteld geweest. Ongeveer 250 varkenshouders hebben zich voor de regeling aangemeld. Om vooraf duidelijkheid te krijgen over de fiscale aspecten van de regeling is op 9 oktober 2019 door het Platform Landbouw een werkgroep ingesteld. Onderstaand is de output van de werkgroep opgenomen. Lees meer

‘Teleurgesteld over gebrek aan uniformiteit’ btw aspecten SRV

V-focus tekst van het interview met Frank Rademaekers door Wilbert Beerling, gepubliceerd januari 2021

Als een varkenshouder vrijwillig deelneemt aan een warme sanering van zijn of haar bedrijf en de stallen moet slopen volgens de regeling, is het slopen dan gerelateerd aan de uitoefening van het bedrijf of aan wat daarna met het gesaneerde terrein gebeurt? De Belastingdienst en accountants staan lijnrecht tegenover elkaar. Lees meer