Skip to content

Output overleg met Belastingdienst – Q & A fosfaatrechten aangevuld

Meer duidelijkheid over fosfaatrechten en afschrijving/lease/staking/stakingslijfrente

De Werkgroep fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij is onder voorzitterschap van Bert van den Kerkhof op 21 augustus 2019 bijeen geweest om over aanvullende vragen over fosfaatrechten af te stemmen. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat de tekst van de Vragen en Antwoorden van 6 april 2018 is aangepast en  aangevuld.

V.w.b. de aanpassing van de Vragen en Antwoorden

Binnen het  onderdeel “omzetbelasting” is de terminologie verbeterd. De aanpassingen zijn opgenomen in de antwoorden van 6 april 2018.

V.w.b. de aanvulling van de Vragen en Antwoorden

De aanvulling bestaat uit 7 vragen en antwoorden, die zijn geoormerkt door ze te laten beginnen met de letter “a”. Bij elk antwoord is aangeven op welke Vraag en Antwoord van 6 april 2018 het een aanvulling is.

De aanvullende vragen en antwoorden fosfaatrechten gaan over:

  • De kwalificatie van fosfaatrechten: als voorraad of als bedrijfsmiddel (en hangt samen met Vraag en Antwoord van 6 april 2018 nr. 13)
  • Toe te passen systeem bij verkoop van fosfaatrechten (in samenhang met V & A nr. 17)
  • Afschrijving fosfaatrechten in het jaar van aanschaf (in samenhang met V & A nr. 21)
  • Vervreemding fosfaatrechten en toepassing stakingslijfrente (in samenhang met V & A nr. 25)
  • Afbakening van het begrip ‘gedeeltelijke staking’ in relatie tot het besluit van 23 november 2018 (in samenhang met V & A nr. 30)
  • Lease en fosfaatrechten met koopoptie (in samenhang met V & A nr. 31)
  • Bij lease voor een jaar als compensatie ontvangen benutte fosfaatrechten activeren, geen toepassing herinvesteringsreserve (in samenhang met V & A nr. 31).

De update van (kortweg) de Vragen en Antwoorden Fosfaatrechten is d.d. 24 januari 2020 gepubliceerd op de website van LTO NL. Ook deze link leidt naar de content.

mr. B.M.J. Roos – van Diemen FB

Secretaris Vaksectie Recht VLB