Skip to content

Ook met weidegang zijn goede resultaten Kringloopwijzer te behalen

Kan ik met de komst van de KringloopWijzer nog wel beweiden op mijn bedrijf? Het is een vraag die bij veel melkveehouders leeft. Ze verwachten dat de resultaten bij weidegang  achterblijven in vergelijking met opstallen. “Onterecht”, geeft onderzoeker Michel de Haan van Wageningen UR aan. “Ook met weidegang zijn goede resultaten te behalen in de KringloopWijzer. Zelfs nog beter dan bij opstallen. Het heeft allemaal te maken met de uitvoering op het bedrijf.”

Het spanningsveld dat agrariërs ervaren tussen de KringloopWijzer en weidegang is volgens De Haan goed te verklaren. “Allereerst draait het om de gewasopbrengst. Mocht de overheid bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting gaan toestaan, dan kan een hogere gewasopbrengst voor meer bemestingsruimte zorgen. Immers, hoe meer gewasopbrengst, hoe hoger de fosfaatonttrekking aan de bodem. En veel agrariërs gaan uit van een hogere gewasopbrengst bij opstallen dan bij weidegang.” Ook ervaringen met de BEX voeden de gedachte dat de KringloopWijzer weidegang gaat tegenwerken. Barend Meerkerk van PPP- Agro Advies: “Ondernemers veronderstellen dat weidegang geen voordelen in de BEX oplevert en ze weten dat de BEX en de KringloopWijzer aan elkaar gelinkt zijn.”

 

Grote variatie in gewasopbrengst
Dat gewasopbrengst niet af hoeft te hangen van weidegang bewijst de praktijk. De Haan en Meerkerk zien veel variatie in gewasopbrengst op agrarische bedrijven, zowel bij opstallen als bij beweiden. “Er zijn opstallers met een hoge gewasopbrengst, maar ook die een lage opbrengst hebben. Bij de beweiders net zo”, vertelt Meerkerk. “Het heeft dus meer  met managementvaardigheden te maken dan met het wel of niet toepassen van weidegang. De Haan voegt daar aan toe dat ook opstallers te maken hebben met verliezen. “Veld- en conserveringsverliezen worden door opstallers vaak onderschat.” Wat betreft de resultaten van de BEX, die zijn niet leidend voor de resultaten van de KringloopWijzer. Meerkerk: “Laten we vooropstellen dat met weidegang ook BEX-voordelen te behalen zijn. Maar mochten die resultaten tegenvallen, dan zegt dat niet direct wat over de KringloopWijzer. Bij de BEX gaat het om de totale voeropname, terwijl het bij de KringloopWijzer van belang is om van zoveel mogelijk eigen geteeld voer melk te produceren. Dat kan dus ook met een goede beweiding.”

 

Hoge gewasopbrengst bij beweiding

Hoe zorgen agrariërs dan voor een goede grasopbrengst naast weidegang? De Haan: “Door netjes te bemesten en te oogsten en door verliezen te minimaliseren.” Meerkerk gaat hier verder op in: “Bemest naar behoefte. Dus de weidesnede bemesten voor het weiden en niet voor het maaien. Stimuleer daarnaast de hergroei door het vee niet te lang op hetzelfde perceel te laten lopen.” Meerkerk geeft aan dat zuivelbedrijven vaak workshops weidegang organiseren. “Goed om je kennis op te frissen.” Beiden zien dus geen redenen voor ondernemers om de weidegang te verminderen voor betere resultaten in de KringloopWijzer. “Voor de KringloopWijzer maakt het weinig uit of je beweidt of opstalt, maar wel hoe je beweidt of hoe je opstalt. Het draait om vakmanschap”, besluit de Haan.

 

Bron: project Implementatie Kringloopwijzer, 22 april 2014

Uitleg-Kringloopwijzer-WEB