Skip to content

Nieuwe website

Op 24 april 2014 is het achtentachtig jaar geleden dat de vereniging  van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’  werd  opgericht. Een nieuwe website vond het bestuur een gepast verjaardagscadeau.

De VLB treedt naar buiten via de vaksecties: de vaksectie recht, de vaksectie agro bedrijfskunde  en sinds kort ook de vaksectie elektronische uitwisseling.  Nieuwsberichten op de website en tweets  hebben steeds betrekking op een van de vaksecties.

De  vaksectie recht komt binnenkort bijeen in Arnhem. Een in het oog springend onderwerp op de agenda is het verzoek van de leden om naast de Landelijke Landbouwnormen, voor de afschrijving op melkveestallen  en zonnepanelen VLB-normen nader te formuleren.  De VLB bepleit een toenemend gebruik van normen, om de werkprocessen bij de leden, vijf grote accountantskantoren,  verder aan te scherpen.  Het achterliggende doel  is om de daarmee behaalde tijd- en kostenbesparing ten goede te laten komen  aan haar klanten/ondernemers.

De vaksectie recht is in onderhandeling met de belastingdienst over de wijze waarop de waarde van een landbouwbedrijf in het kader van bedrijfsopvolging moet worden berekend.  Uitgangspunt daarbij is dat een  bedrijfsopvolging financieel haalbaar moet zijn. In de loop van dit jaar hoopt de VLB  de onderhandelingen hierover af te kunnen ronden.

Via de website zullen de secretarissen van de VLB u inzicht geven in de activiteiten van de vereniging en de actuele onderwerpen.