Skip to content

Publicaties vaksectie recht

Leden van de vaksectie recht van de VLB publiceren regelmatig in vaktijdschriften voor de fiscale adviespraktijk over actuele agro-fiscale onderwerpen. Meest recent leverden zij een inhoudelijke bijdrage aan het Fiscaal Praktijkblad, aan het Themanummer Agro Fiscaal.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bijdrage van drs. Arne de Beer RB, heeft betrekking op de schenk- en erfbelasting.  Hij bespreekt ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de agropraktijk. Meer in het bijzonder gaat hij in op de invloed van de overname van langlopende schulden op de BOR. De Hoge Raad heeft beslist dat overgenomen langlopende schulden onderdeel van de verkregen onderneming zijn. De schulden hebben daardoor een ongunstige invloed op de hoogte van de BOR. De auteur geeft aan hoe dit ‘probleem’ voorkomen kan worden.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

De bijdrage van mr. André Verduijn RB, heeft betrekking op de overdrachtsbelasting en onroerende zaakbelasting. In die wetten geldt een vrijstelling voor ‘bedrijfsmatig’ geëxploiteerde cultuurgrond. De auteur zoomt in op het begrip ‘bedrijfsmatige exploitatie’ en bespreekt en becommentarieert de recente rechtspraak hierover.

Productierechten

De bijdrage van mr. ing. Bert van den Kerkhof RB heeft betrekking op de inkomstenbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting. Agrarische ondernemers moeten om te mogen produceren over quota beschikken. Voorbeelden hiervan zijn melkquota, suikerquota of dierrechten. De auteur beschrijft hoe deze productierechten voor de bovengenoemde belastingen fiscaal worden behandeld.

In het slot van zijn bijdrage geeft dhr. van den Kerkhof aan dat in zijn optiek bij de waardering in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) aan productierechten geen waarde kan worden toegekend omdat zonder productierechten een onderneming niet rendabel is te exploiteren.

De inleiding bij het themanummer is van mr. Sylvester Schenk RB. Hij schrijft dat de agrarische sector in de fiscale wetgeving een bijzondere positie inneemt, dat iedere bijzondere regel weer kansen betekent en dat het aan de boer en zijn adviseur is om die kansen te benutten. De vaksectie recht beoogt met haar publicaties in vaktijdschriften daar een steentje aan bij te dragen.