Skip to content

Congres VLB 95 jaar

Op vrijdag 3 juni viert de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’ haar 95 jarig bestaan.

Het thema van het congres is ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector‘.

Naast het 95-jarig bestaan van de vereniging, neemt de vereniging afscheid van Bert van den Kerkhof die ruim twintig jaar voorzitter is geweest van de Vaksectie Recht. Genodigden zijn stakeholders en medewerkers van de vijf leden van de VLB.

Het programma onder voorbehoud van wijzigingen is als volgt:

12.30 – 13.30 Inlooplunch
13.30 – 14.30 Opening door dagvoorzitter Robin Nijhuis, woord aan Fou-Khan Tsang voorzitter bestuur VLB,
Presentatie door Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland
o.v. Presentatie voor Hellen van Dongen, programmadirecteur-generaal Stikstof MinLNV
Presentatie door Sjaak van der Tak, voorzitter LTO NL
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Presentatie door Lubbert van Dellen over bedrijfskundige aspecten stikstofwetgeving
Presentatie door Jeroen Rheinfeld over juridische aspecten stikstofwetgeving
Presentatie door Andre Verduijn over fiscale aspecten stikstofwetgeving
16.00 – 16.30 Reactie op de presentaties door Bert van den Kerkhof + afscheidswoord
Informele afsluiting door Fou-Khan Tsang
16.30 – 17.30 Gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de scheidend voorzitter, nader kennis te maken
met zijn opvolger Robin Nijhuis en te netwerken

Het congres vindt plaats in het gebouw van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

Parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig bij het gebouw van de SER. Op het terrein voor het gebouw (ongeveer 50 parkeerplaatsen) en in de parkeergarage van de SER. Een aandachtpunt is dat de parkeergarage om 19.00 uur wordt afgesloten en niet meer toegankelijk is. Als u reist met openbaar vervoer dan loopt u vanaf Den Haag CS in 7 minuten naar de SER.

Bent u uitgenodigd en wilt u zich aanmelden maar lukt dat niet via de uitnodiging die verzonden is via Mailchimp, stuur dan een mail naar vlb@vlb.nl. Vermeld daarin uw naam, de organisatie waaraan u verbonden bent, en uw connectie met de VLB. Dit geldt ook in het geval u onverhoopt genoodzaakt bent u af te melden.

Bernadette Roos, secretaris bestuur VLB