Skip to content

Normpercentages t.b.v. aangiften van nieuwkomers in de btw

Landbouwers die gebruik maakten van de Landbouwregeling zijn per 1 januari 2018 van regime gewisseld: van onbelast naar belast. In verband daarmee kunnen landbouwers aanspraak maken op aanvullende btw-aftrek op grond van de herzieningsregels. Over die herziening is een aantal praktische afspraken gemaakt met de branche in de zin dat er normpercentages voorraad dieren en voorraad agrarische producten zijn afgesproken.

De normpercentages zijn met een toelichting opgenomen in het document: Herziening OB op voorraden dieren en agrarische producten
De VLB heeft hierover al eerder gepubliceerd, lees:  VLB maakt praktische afspraken om btw herziening terug te kunnen vragen.
De Belastingdienst geeft informatie over de overgangsregeling i.v.m. de afschaffing van de Landbouwregeling: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_regelingen/landbouwregeling/

Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht VLB