Skip to content

Verenigingsaangelegenheden

De leden van de VLB kwamen in de maand april in twee overleggen bijeen. Het bestuur vergaderde op 14 april jl. en later in de maand kwamen de leden van de Vaksectie Recht voor overleg bijeen.  Onderstaand een greep uit de onderwerpen die besproken zijn op 14 april jl.

Bestuur – Benoeming – Vaksecties

Onder het voorzitterschap van Fou-Khan Tsang bespraken de leden-bestuurders  de vormgeving aan het negentigjarig  bestaan van de vereniging in 2016 en  formaliseerden zij de benoeming van Lubbert van Dellen tot voorzitter van de Vaksectie Agrobedrijfskunde.  De vaksectie gaat zich hard maken om de vereniging op de agro-bedrijfskundige onderwerpen nog steviger te positioneren. De Vaksectie Recht is actueel  op de vele agro-beleidsvoornemens die het  ‘Haagse’  in 2015 naar buiten zal brengen .

Cijfers – EFAC – Toekomst accountancyberoep

De leden  hebben hun goedkeuring geven aan de jaarrekening over 2014. De penningmeester heeft verslag uitgebracht van de vermogens-  en de liquiditeitspositie van de vereniging en de verwachtingen daaromtrent. Over EFAC heeft het bestuur zich unaniem uitgesproken vóór voortzetting van het lidmaatschap. Alle leden, agrokantoren met een Raad van Commissarissen doch zonder een maatschapstructuur,  willen de ontwikkelingen rondom de implementatie van de aanbevelingen in het rapport Toekomst accountancyberoep nauwgezet volgen, zo bleek.

Horizontaal Toezicht – EDI-circle  en E-facturatie

De VLB, binnen de projectgroep Horizontaal  Toezicht heeft in samenspraak met de Belastingdienst,  een HT-verkenningsproject opgestart bestaande uit ‘young professionals’, die met voorstellen zal komen om Horizontaal Toezicht in een volgende fase te brengen. Naar verwachting volgt in de zomer  een rapportage.  De voorzitter bericht dat EDI-circle bezig is met het ontwikkelen van software en dat de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, elektronisch factureren op 1 januari 2016 voor de overheid verplicht wil gaan stellen in de goede hoop dat het bedrijfsleven hier voorbeeld aan zal nemen.

De leden-bestuurders komen op 6 oktober a.s. weer bijeen. Alsdan zullen onder meer de begrotingsvoorstellen van  de vaksecties worden besproken