Skip to content

Rechtstreeks overleg met de Belastingdienst

LTO Nederland heeft vanaf 2010 een convenant met de Belastingdienst. Wat is daarvan het voordeel?

Onder regie van LTO Nederland komen  agro-fiscale vraagstukken die nadere uitwerking vragen in het Platform Land- en Tuinbouw aan de orde. Voor het Platform in april is LTO Nederland begin maart in vooroverleg met haar partners VLB/SRA/TAAK bijeen geweest om de gezamenlijke inbreng met elkaar af te stemmen.

 

Voordeel

Het convenant leidt in veel gevallen tot afspraken tussen LTO en de Belastingdienst die voordeel opleveren voor veel ondernemers in de land- en tuinbouw. Dat is de reden dat LTO energie steekt in het convenant. Voor de Belastingdienst levert het convenant ook voordeel op. De afspraken leiden tot een een eenduidige uitvoering van beleid wat mensuren bespaart. Geschillen met belastingplichtige ondernemers worden voorkomen.

 

Convenant

De inhoud van het convenant is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, zoeken op de woorden ‘Brancheconvenant Belastingdienst – LTO Nederland’.

 

Afspraken

De output van het convenant is gespreid op de site van de Belastingdienst opgenomen, zo ook de Landelijke Landbouwnormen.