Skip to content

Afschrijving aanhorigheden in de landbouw beperkt

Content aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oogst, auteur Arne de Beer, lid Vaksectie Recht namens Alfa. Het artikel is op 13 februari 2021 gepubliceerd.

Op ieder veehouderijbedrijf zijn erfverharding, mestsilo’s, mestplaten, sleufsilo’s, kuilvoerplaten en dergelijke te vinden. Voor deze ‘aanhorigheden’ is er een aandachtspunt. Veehouders mogen hierop niet meer zelfstandig afschrijven, maar moeten de boekwaarden ervan bij de gebouwen tellen. Meestal betekent het dat de fiscale afschrijving op deze aanhorigheden stopt. Lees meer

Sleufsilo’s en mestsilo volgens Hof aanhorig aan ligboxen- en jongveestal

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 2 mei jl. uitspraak gedaan over de vraag of een mestsilo, sleufsilo’s en erfverharding aanhorigheden zijn in relatie tot bedrijfsgebouwen in een melkveehouderij. Het belang van de vraag zit in het afschrijvingspotentieel: als het geen aanhorigheden zijn, kunnen de activa tot de restwaarde worden afgeschreven. De VLB verdedigt dit standpunt. Lees meer