Skip to content

Persbericht: VLB-KringloopAcademie verwelkomt 100e deelnemer

logo-trans

PERSBERICHT                         Zwolle, 5 november 2015

 

VLB-KringloopAcademie verwelkomt 100e deelnemer

KringloopAcademie V in het voorjaar van 2016

 

De VLB-KringloopAcademie leidt bedrijfsadviseurs op in de Kringloopwijzer. Dat hieraan behoefte is bewijst het grote aantal deelnemers dat zich voor de academie in 2015 heeft aangemeld. Dinsdag jl. verwelkomde de VLB  de heer Jan Schipper als 100e deelnemer aan de Kringloopacademie IV.

 

De KringloopWijzer is een instrument dat voor de melkveehouder veel bruikbare informatie op kan leveren. Daartoe is vereist dat de benodigde gegevens correct worden ingevoerd en de resultaten op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. En vooral daarin worden de deelnemers binnen de KringloopAcademie getraind.

 

In 2015 heeft staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken met vertegenwoordigers van de melkveesector* de afspraak gemaakt dat alle melkveehouders met een overschot aan fosfaat verplicht zijn om de KringloopWijzer in te vullen. De KringloopWijzer brengt de mineralenefficiëntie in beeld en informeert de melkveehouder of hij met zijn bedrijfsvoering binnen de vastgestelde milieu-randvoorwaarden blijft. De uitkomsten informeren de melkveelhouder ook of een betere benutting van mineralen op zijn bedrijf mogelijk is en er nog ontwikkelingsruimte is.

 

De VLB heeft voor de vierde achtereenvolgende keer een KringloopAcademie georganiseerd. In het voorjaar van 2016 zal de VLB een vervolgopleiding gaan verzorgen waaraan de senior bedrijfsadviseurs van VLB-kantoren kunnen gaan deelnemen. Daarnaast wordt de opleiding volgens plan ook beperkt opengesteld voor bedrijfsadviseurs van buiten de VLB-kantoren.

 


* De vertegenwoordigers van de melkveesector v.w.b. de KringloopWijzer zijn NZO, LTO Nederland, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de VLB. Deze vertegenwoordigers werken samen om de KringloopWijzer optimaal toe te passen.

 

Meer informatie: Meer informatie over de KringloopAcademie is te verkrijgen bij de secretaris van Vaksectie Agro Bedrijfskunde, Gerrianne Jansen, gerriannejansen@vlb.nl of 06-53696470.

 

Noot voor de redactie: De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Acconavm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants. www.vlb.nl.