Skip to content

De balans na een jaar werkgroep Young Pro Agrofiscalisten

In oktober 2014 is de werkgroep Young Professionals Agrofiscalisten  van de VLB van start gegaan. Wat valt er na een jaar over te vertellen?

Het bestuur

In 2014 heeft het bestuur van de VLB aan de Vaksectie Recht de opdracht gegeven een werkgroep van Young Professionals te formeren met als doel de agro-fiscale kennis binnen de VLB voor de toekomst te borgen en de VLB te profileren.

 

Invulling

De Vaksectie Recht heeft daar invulling aan gegeven door jonge talenten bij de Vaksectie Recht te betrekken. Kernwoorden daarbij zijn: kweekvijver, kennisoverdracht, interactie tussen Young Pro’s onderling, vaktechniek en publicaties.

 

De vorm

De werkgroep is van start gegaan op 1 oktober 2014. Dat was een kennismaking met elkaar, met de voorzitter van de Vaksectie Recht, Bert van den Kerkhof, en met ‘de VLB’. Want waar staat dat voor?

 

Output: vooral vakinhoudelijk

De werkgroep is in 2015 in januari en in oktober bijeen geweest, onder leiding van Arne de Beer, lid van de Vaksectie Recht van de VLB. De agenda’s worden gedomineerd door vaktechniek. Een greep eruit: Overdrachtsbelasting-cultuurgrond vrijstelling-en het criterium ‘bedrijfsmatige exploitatie; Herwaardering landbouwgronden; Notitie Willekeurige afschrijving en samenwerkingsverbanden. Tijdens het gezamenlijke overleg met de Vaksectie Recht medio dit jaar verzorgden de Young Pro’s elk een presentatie, waarbij de genoemde voorstellen en alternatieven tot een levendige discussie leidden. Over het  ROW-voorstel  van Alies Visscher  en over de alternatieven voor de zelfstandigenaftrek door Martin Ceelen, zijn publicaties verschenen in het Land- en Tuinbouwbulletin. De Notitie over verplichte asbestsanering, opgesteld door Rutger Keppel en Ytzen Dijksma is door hen toegelicht binnen het overleg van de Vaksectie Recht.

 

De vooruitzichten

De voornoemde notities worden in 2016 ingebracht in de overleggen met de stakeholders van de VLB.  Bij verhindering van de leden de vaksectie recht, is vervanging eenvoudig geregeld, zo is gebleken. Al  met al zijn binnen één jaar de agro-fiscale talenten en hun toegevoegde waarde voor de vereniging zichtbaar geworden en dat voorspelt veel goeds voor de toekomst van de VLB, die in 2016 haar 90 jarig bestaan zal vieren.