Skip to content

Persbericht: GROEIZAAM 2014 BEPAALT DUURZAAMHEIDSKENGETALLEN

logo-trans

PERSBERICHT                                                                                                       

Zwolle, 26 oktober 2015

 

GROEIZAAM 2014 BEPAALT DUURZAAMHEIDSKENGETALLEN

VLB presenteert duurzaamheidskengetallen voor derde jaar op een rij

 

Voor de zuivelsector in Nederland is een duurzame melkproductie belangrijk. De VLB ondersteunt de melkveehouders met referentiekaders bij het verder verduurzamen. Daartoe zijn wederom van 500 melkveebedrijven de duurzaamheidskengetallen verzameld, geanalyseerd en vergeleken met het voorgaande jaar. Enkele nieuwe ontwikkelingen worden in 2014 zichtbaar.

 

KringloopWijzer kengetallen

De duurzaamheidskengetallen geven de agro-ondernemer managementinformatie. De kengetallen zijn geclusterd rondom: Klimaat & Energie, Diergezondheid & Welzijn, Weidegang en Biodiversiteit & Milieu en Economie. In 2014 zijn daar kengetallen van de KringloopWijzer aan toegevoegd. Die kengetallen informeren de agro-ondernemer over milieueffecten. Omdat die kengetallen steeds belangrijker worden coacht de VLB adviseurs binnen haar KringloopAcademie. In de onlangs gestarte vierde KringloopAcademie worden 55 adviseurs geschoold in het interpreteren van de uitkomsten van de KringloopWijzer en de vertaling naar advies.

 

Ontwikkelingen in 2014

De melkproductie is in 2014 met 4% gestegen naar 909.335 kg melk. Het voerareaal is verhoudingsgewijs minder gestegen, waardoor de intensiteit toeneemt met 427 kg melk tot 17.774 kg melk per ha. Ondanks de groei en de intensivering blijft de mate van weidegang nagenoeg gelijk. Van de melkveebedrijven past 72% enige vorm van beweiding toe.

 

Het jaar 2014 is een groeizaam jaar. Dit volgt uit het lage stikstofoverschot op de bodem en het negatieve fosfaatoverschot van 18 kg. Oorzaak van de hoge fosfaatonttrekking zijn o.m. de hogere P-gehaltes in het gewonnen ruwvoer. Dit voer is ten dele vervoederd in 2014; desondanks daalt de fosfaat- efficiëntie niet, maar stijgt het naar 33%.

 

De hoge voerproductie resulteert in een hoger dieselverbruik. Het direct verbruik stijgt met 21 liter en het indirecte verbruik via de loonwerker met 10 liter. Het totale verbruik is 271 liter per hectare. Het totale energieverbruik, diesel + elektra, stijgt in 2014 met 4% naar 786 kJ per kg melk.

 

Meer informatie: Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de werkgroep VLB-Duurzaamheidskengetallen, Jaap Gielen, j.gielen@countus.nl of 06-14320368.

 

Bijlage: Overzicht vergelijking

 

Noot voor de redactie:

De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden:

ABAB Accountants en Adviseurs, Acconavm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs,

Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants. www.vlb.nl .

Contactpersoon bij VLB is Gerrianne Jansen, gerriannejansen@vlb.nl of 06-53696470.