Skip to content

Persbericht: Voorstellen tot verbetering Horizontaal Toezicht

logo-trans1

 

Voorstellen tot verbetering van Horizontaal Toezicht

uit de koker van VLB-adviseurs en de Belastingdienst

Zwolle, 19 oktober 2015

Horizontaal Toezicht (HT) is niet meer weg te denken uit de fiscale praktijk. Ondernemers krijgen snel zekerheid over hun aangiften, snel antwoord op hun fiscale vragen en krijgen geen onnodige controles. Door HT verandert de relatie tussen de adviseur van de ondernemer en de Belastingdienst: het vertrouwen groeit, het wantrouwen vermindert. De adviseurs van de VLB en de Belastingdienst zijn het erover eens dat HT de toekomst heeft, maar dat daarvoor nodig is dat HT wordt verbeterd. Hoe dit te bewerkstelligen?

Gezamenlijk initiatief

Het bestuur van de VLB én de directie van de Belastingdienst hebben getalenteerde jonge vakspecialisten bij elkaar gebracht en hen de opdracht gegeven om met HT-verbetervoorstellen te komen. Twaalf professionals, zes werkzaam hij de VLB en zes bij de Belastingdienst zijn met tal van voorstellen gekomen om HT op een hoger plan te brengen.

 

Gezamenlijk: HT-verbetervoorstellen

De professionals zien volop kansen tot verbetering en doen een oproep aan beide partijen:

  • Vergroot de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van HT.
  • Maak duidelijke regels voor ‘vooroverleg’.
  • Leg vast welke service de HT-ondernemer van de Belastingdienst mag verwachten.
  • Verleen meer service aan de HT-ondernemer dan aan de niet-HT-ondernemer.
  • Maak een HT-certificaat.
  • Vergroot de tegenstelling tussen de toezichtvormen van HT en VT (Verticaal Toezicht).
  • Verbeter de communicatie over HT.

 

Gezamenlijke uitrol

Doel is de win-win-situatie te vergroten. Werken op basis van HT vereenvoudigt de werkprocessen, zowel bij de VLB-kantoren als bij de Belastingdienst. De VLB maakt zich hard voor Horizontaal Toezicht om zo de administratieve lasten en kosten voor haar klanten te verminderen. De VLB en de Belastingdienst gaan nu op bestuurlijk niveau overleggen hoe ze de HT-verbetervoorstellen kunnen invullen.

 

Meer informatie:

Meer informatie over de voorstellen is te verkrijgen bij de voorzitter van de projectgroep van de VLB, Arne de Beer, bereikbaar 088-2531000

 

Noot voor de redactie:

De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aangesloten leden: Alfa Accountants en Adviseurs, AcconAVM adviseurs en accountants, ABAB Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants – www.vlb.nl@VLBagro. Contactpersoon bij de VLB is Bernadette Roos, 073 5230412, bernadetteroos@vlb.nl