Skip to content

Oogsttijd voor Landelijke Landbouwnormen

Jaarlijks worden in december de Landelijke Landbouwnormen vastgesteld. De leden van de VLB en in het  bijzonder de klanten-ondernemers van de leden zijn gebaat bij de Landelijke Landbouwnormen. Waarom?

 

Profijt voor de klanten/ondernemers

Voor de agrarisch ondernemer worden in de Landelijke Landbouwnormen de normbedragen aangegeven voor de balanswaardering. Het beantwoordt de vraag voor welk bedrag de voorraad vee kan worden gewaardeerd. Als de agrarisch ondernemer zich beroept op de Landelijke Landbouwnormen, zal de Belastingdienst de overgenomen voorraadwaardering en afschrijvingen zonder meer volgen. Dit zorgt voor een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging ten opzichte van een berekening door de accountant voor iedere individuele agrarisch ondernemer.

 

Profijt voor de VLB

De vijf leden van de VLB passen voor hun klanten-ondernemers de Landelijke Landbouwnormen toe. Hierdoor voorkomen ze discussies met de Belastingdienst en kan het aangifteproces binnen de kantoren van de VLB zonder oponthoud plaatsvinden.

 

Afwijken

De ondernemer is niet verplicht de normen te volgen. Hij heeft de mogelijkheid om zijn voorraad vee te waarderen op basis van de kostprijs of zelfs op lagere marktprijs. Dit vereist wel veel rekenwerk van de accountant maar in tijden van lage vee-prijzen kan het een  financieel voordeel opleveren.

 

Uniek

De agrarische sector is de enige sector in Nederland waar dergelijke uitgebreide normafspraken voor beschikbaar zijn. De Landelijke Landbouwnormen maken onderdeel uit van het convenant tussen de Belastingdienst en LTO Nederland. De normen  zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst, zoeken op ‘Landbouw’ of ‘landbouwnormen’.

 

Inbreng VLB

De normen komen tot stand binnen werkgroepen die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Belastingdienst én de agrarische sector, waaronder de VLB. De leden van de VLB zijn in alle werkgroepen vertegenwoordigd, waarbij de voorzitter van de vaksectie recht van de VLB een coördineerde en aansturende rol vervuld.