Skip to content

Nieuwe voorzitter en nieuwe plaatsvervangend voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VLB op 28 oktober jl. is Fou-Khan Tsang, bestuursvoorzitter van Alfa, gekozen tot voorzitter van het bestuur van de VLB. Hij neemt het stokje over van Kees Meijer van Countus.

 

Kees Meijer

Kees Meijer is 2,5 jaar voorzitter geweest van de VLB. Onder zijn voorzitterschap is het beleid van de vereniging geherformuleerd en zijn de financiële middelen van de vereniging anders aangewend. Op huisvesting- en kantoorkosten etc. is flink bespaard, terwijl de Vaksectie Recht de ondersteuning kreeg van een secretaris. Verder is onder het voorzitterschap van Kees Meijer ruimte geschapen voor de vaksecties om met voorstellen te komen en meer naar buiten te treden en zijn de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement aangepast aan de huidige organisatie.

 

Accountancy

De achtergrond van de nieuwe voorzitter (RA) bleek bij het agendapunt ‘Vaktechnisch Accountancy’, bij de vraag op welke wijze de VLB zou kunnen bewerkstelligen dat bij de gedachtenvorming over de accountancywetgeving rekening wordt gehouden met de aparte structuur van de VLB kantoren. ´Apart´ in de zin dat de leden van de VLB, kantoren zijn zonder partners maar wel met een Raad van Commissarissen. In eerste aanleg is besloten dat de leden alle aandachtspunten en voorstellen dienaangaande bijeenbrengen bij de voorzitter ter verdere bespreking binnen de NBA.

 

Nieuwe plaatsvervangend voorzitter

De vrijgekomen functie van plaatsvervangend voorzitter wordt  ingevuld door Marius Weijers, bestuurslid van Accon avm. Hij neemt de portefeuilles fiscaal en bedrijfskunde voor zijn rekening en de nieuwe voorzitter die van accountancy, digitale zaken en algemene zaken.